DE FRYSKE MARREN - Vanaf nu hebben inwoners inzicht in de actuele status van woningbouwprojecten in De Fryske Marren. Op interactieve wijze kunnen inwoners via het ‘Dashboard Uitvoeringsprogramma Woningbouw’ de verschillende woningbouwprojecten en de status hiervan online inzien. Uniek in het dashboard is de koppeling aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Wethouder Jos Boerland: “We zijn blij dat we onze inwoners dit inzicht kunnen bieden. Het voorziet in een behoefte in deze tijd van krapte op de woningmarkt”.

Type woningen en bouwfasen

Het dashboard geeft inwoners inzicht in het woningbouwprogramma tot 2030, per periode van twee jaar. Het dashboard toont de verschillende projecten in de hele gemeente met daarin het aantal te bouwen woningen, het type woningen, de omschrijving van de fasen in het plan en de actuele status ervan. Per project worden de projectinformatie en de status regelmatig bijgewerkt. Denk aan ‘Bouwvergunning verleend’, ‘Bouw gestart’ of ‘Pand in gebruik’.

Uniek door koppeling met de BAG

Statuswijzigingen zijn voor inwoners meteen zichtbaar in het dashboard doordat de individuele woningen zijn gekoppeld aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Er zijn meer gemeenten die hun woningbouwprojecten via een kaart op de website inzichtelijk maken. Het dashboard van De Fryske Marren is vooral uniek door de rechtstreekse koppeling met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Hiermee loopt De Fryske Marren voorop in Nederland. Zodra er bij het omgevingsloket een status wordt aangepast zoals van ‘start bouw’ naar ‘woning gereed’, dan is dit de volgende dag automatisch zichtbaar in de kaart. Het dashboard is door de gemeente zelf ontwikkeld en via de pagina ‘Wonen en woningbouw' beschikbaar voor inwoners.

Dynamisch

In De Fryske Marren wordt op tientallen plekken gewerkt aan nieuwe woningen. Van appartementen tot wijken met ‘grondgebonden’ woningen, zoals vrijstaande woningen of twee-onder-één kapwoningen. Denk aan Tramdijk Oost in Lemmer of Broek Zuid bij Joure, maar ook aan meer kleinschalige projecten. Het dashboard biedt diverse selectie- en filter mogelijkheden. Zo kun je de informatie filteren op woonplaats of zoeken op een specifieke periode. Inwoners kunnen via het dashboard het woningbouwprogramma 2020-2030 inzien. Elke woning wordt als individueel object in de kaart getekend en alle objecten zijn gekoppeld aan de BAG.

Het dashboard toont ook de geplande toekomstige woningen die nog niet zijn opgenomen in de BAG. Bovendien is het een dynamisch dashboard. We bouwen de komende jaren ongeveer 100 woningen per jaar en ook de nieuwe projecten worden aan het dashboard toegevoegd. Met het dashboard geeft onze gemeente ook de provincie inzicht in de gegevens van de woningbouw projecten. Het dashboard geeft inzicht in de lopende woningbouwprojecten. Het dashboard biedt geen overzicht van beschikbare kavels, daarvoor kunt u terecht op www.wonenindefryskemarren.nl