SLOTEN - De stad Sloten krijgt binnenkort een impuls op meerdere plekken in het centrum. Een goede samenwerking - met inwoners van en verenigingen uit de stad - zorgde voor een mooi breed gedragen plan voor de herinrichting van het Van der Walplein in Sloten. Niet alleen het Van der Walplein krijgt een upgrade. Ook het oorspronkelijke jaagpad wordt in ere hersteld. Daarnaast komt er een passantenaanlegsteiger voor sloepen en kleine bootjes en wordt er een regenwaterriool aangelegd.


Herinrichting Van der Walplein

In 2018 kreeg Sloten de ‘Kievitfontein’ in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018). Samen met inwoners van Sloten, werd ervoor gekozen om de fontein op het Van der Walplein te plaatsen. Het huidige plein doet helaas afbreuk aan de fontein. Door de herinrichting krijgt de fontein straks een plek die bij het kunstwerk hoort.

Passantenaanlegsteiger voor kleine sloepen en boten
De hoge kades in het centrum zorgen ervoor dat bezoekers aan de stad niet aan wal komen. Daarom is een plan ontwikkeld om een steiger te realiseren. Dit in de zwaaikom langs de Rondweg. Hier kunnen recreanten met kleine sloepen en boten aanleggen om een bezoek te brengen aan Sloten en haar centrum. In het verleden was dit ook de plek waar de vrachtschepen en Skûtsjes aanlegden. Daarmee wordt de historie hersteld.

Jaagpad krijgt historische karakter terug
Daarnaast was er in het verleden een jaagpad aan de Rondweg. Dit pad werd destijds gebruikt om schepen vooruit te trekken. Ook dit pad willen we terugbrengen in de oorspronkelijke staat. Een gedeelte van het oude jaagpad ligt langs de te realiseren passantenaanlegsteiger. Vanaf deze steiger kunnen bezoekers van Sloten via het jaagpad – en onder de Woudsenderpoort - de stad en het centrum vervolgens bereiken.

Versterking cultuurhistorische waarde
In februari 2020 stemde het college al in met het definitieve ontwerp voor de herinrichting van het Van der Walplein in Sloten. Door het combineren van meerdere plannen, krijgt Sloten straks één grote impuls op meerdere plekken in het centrum. Hierdoor wordt de cultuurhistorische waarde versterkt met een positieve economische impuls aan de regio en daarmee ook aan de werkgelegenheid in Fryslân.