BALK - In Balk-Zuid wordt een nieuwe watergang aangelegd. Dit doet de gemeente in afstemming met Wetterskip Fryslân. Een nieuwe watergang vanaf de bestaande waterpartij aan de Dokter Westrastrjitte naar de watergang langs de Suderséwei is nodig. Hierdoor wordt bij neerslag het water in de waterpartij achter de Benjamin Steegengastrjitte en de Dokter Westrastrjitte in Balk-Zuid sneller afgevoerd. Bij flinke regenbuien kan het water nu niet snel genoeg weg waardoor wateroverlast in de buurt ontstaat.


Aannemersbedrijf A. Faber B.V. is onlangs gestart met de werkzaamheden. Omwonenden zijn hiervan op de hoogte gebracht. De watergang is naar verwachting begin oktober klaar.

Wateroverlast door hoosbuien of tekort aan water door langdurige droogte zijn een groeiend probleem, ook in onze gemeente. Het zijn gevolgen van klimaatverandering.

In een watergang in Balk-Zuid wordt door de bewoners wateroverlast ervaren, zoals tuinen en steigers die deels onder water staan. Het gaat om de watergang achter de Benjamin Steegengastrjitte en de Dokter Westrastrjitte in Balk. En in droge perioden zoals de zomer van 2019 viel de watergang juist droog. Hiervoor is samen met Wetterskip Fryslân een oplossing bedacht. Namelijk een verbinding naar de watergang langs de Suderséwei, door middel van het aanleggen van een nieuwe watergang. Met deze oplossing wordt het water bij veel neerslag goed en vlot afgevoerd. Dit biedt een goede oplossing voor de toekomst, zoals bij hevige neerslag. Ook blijft de watergang voorzien van water in droge perioden. De vaart langs de Suderséwei staat in verbinding met de Luts.

Hoe zien de werkzaamheden er uit?

Als eerste worden bomen en struiken verwijderd op de plek waar de nieuwe watergang moet komen. Dan gaan ze daar een ongeveer drie meter diepe watergang graven. De grond die hiervoor is afgegraven wordt afgevoerd. Vervolgens worden dammen en duikers geplaatst voor de waterverbinding. Als laatste wordt het gebied weer opnieuw ingezaaid en netjes achtergelaten.

Overlast beperken

Er wordt gewerkt en dat merken de mensen in de omgeving zeker. Bijvoorbeeld het werkverkeer dat heen en weer rijdt. De aannemer streeft ernaar de overlast zoveel mogelijk te beperken. De woningen en andere percelen zijn tijdens de uitvoering gewoon bereikbaar.