LEMMER - Essentaksterfte tast jonge- en oude bomen aan en is een toenemend probleem. Het wordt veroorzaakt door een schimmel en komt veel voor in Nederland. In de zoektocht naar toekomstige oplossingen heeft onze gemeente meegewerkt aan onderzoek: het is voor ons belangrijk om de es te behouden. De boom komt van nature voor in Nederland en is van grote waarde voor de biodiversiteit, maar ook is de es al vanouds een zeer gewaardeerde gebruiksboom.


In het onderzoek, uitgevoerd door idverde Bomendienst B.V., is gebleken dat enkelbladige treuressen (een cultivar van de essenfamilie) wel vatbaar, maar zeer ongevoelig zijn voor essentaksterfte. En als dank dat wij hebben meegewerkt aan het onderzoek, is in onze gemeente één van deze unieke bomen geplant. Deze boom is geplant op de nieuwe begraafplaats in Lemmer.

Onderzoek essentaksterfte

Al sinds 2012 wordt er actief onderzoek gedaan naar essentaksterfte. Een ziekte, die al sinds 2007 bekend is in Nederland. Met het verstrijken van de jaren zijn we meer over de ziekte van essen in Nederland en het verloop ervan te weten gekomen. In 2015 vond idverde Bomendienst een treures die niet aangetast werd; dit bleek de enkelbladige treures.

Na deze bijzondere ontdekking is er in het najaar van 2015 gestart met het knippen van stekmateriaal van deze boom. Het stekmaterieel is naar een boomkwekerij gebracht om het te laten enten op onderstammen van de gewone es. In de afgelopen jaren zijn er veldproeven uitgevoerd (waaronder in onze gemeente) door exemplaren hiervan te planten. De resultaten uit deze veldproeven zijn veelbelovend. Inmiddels zijn de bomen uit de kwekerij groot genoeg om ze te planten en één van deze bomen is dit jaar in onze gemeente geplant. Dit maakt de cirkel van het onderzoek naar essentaksterfte rond.

Hoe nu verder?

De enkelbladige treures die op de nieuwe begraafplaats in Lemmer is geplant, wordt gemonitord en voorzien van nazorg om er zeker van te zijn dat de boom tot volle wasdom kan komen. Het planten van de boom is niet de oplossing voor essentaksterfte, maar het geeft de gemeente wel hoop dat we op deze manier iets tegen de ziekte kunnen doen en onze prachtige bomen kunnen behouden. Deze enkelbladige treures is in ieder geval een prachtige vervanger voor de gewone treuressen die we de afgelopen jaren hebben moeten verwijderen vanwege de aantasting door essentaksterfte.