DE FRYSKE MARREN - Op donderdagavond 4 mei 2023 is de Nationale Herdenking, waarbij de Nederlandse oorlogsslachtoffers worden herdacht. Ook in gemeente De Fryske Marren vindt op diverse plaatsen een herdenking en/of stille tocht plaats, georganiseerd door lokale herdenkingscomités. In dit bericht vindt u een overzicht van de herdenkingen in onze gemeente.


Bij vrijwel alle herdenkingen is een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur aanwezig om een krans te leggen en op een aantal plaatsen ook een herdenkingstoespraak te houden. U bent van harte welkom bij de herdenkingsbijeenkomsten. We herdenken in Nederland alle inwoners en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Krans en toespraak

Bakhuizen

– om 19.30 uur samenkomst in de St. Odulphuskerk, waarna een stille tocht naar de graven van de geallieerde vliegers, waar om 20.00 uur de herdenking plaatsvindt. Wethouder Barbara Gardeniers is bij deze herdenking aanwezig.

Balk

– om 19.30 uur samenkomst bij het raadhuis, de herdenking is om 20.00 uur. Wethouder Janita Tabak is hierbij aanwezig.

Echten

– verzamelen om 19.50 uur bij het beeldje ‘Het kind is er nog’. Na een voorlezing is er 2 minuten stilte. Aansluitend is er koffie/thee in Kookstudio luciaz’ eeterij om na te praten en/of een kleine tentoonstelling omtrent het beeldje te bekijken.

Elahuizen

– 19.30 uur samenkomst bij Westra Roestvaststaal, stille tocht naar het monument voor de gevallenen, waar om 20.00 de herdenking plaatsvindt. De herdenking wordt afgesloten met een kopje koffie/thee in het dorpshuis Us Nije Gea. Raadslid Theo Nota is hierbij aanwezig.

Haskerhorne

– 20.00 uur worden er bloemen op de oorlogsgraven op het kerkhof gelegd door Dorpsbelang Haskerhorne in samenwerking met de protestantse gemeente Haskeroord. Iedereen die daarbij aanwezig wil zijn is welkom.

Joure

– 19.15 uur verzamelen op de parkeerplaats achter de Hobbe van Baerdtkerk in Joure (achter de tamboers en schoolkinderen die klaarstaan). Vervolgens stille tocht richting park Heremastate. Om 20.00 uur vindt na het in acht nemen van twee minuten stilte de herdenking en kranslegging plaats. Naast het voordragen van een rap door enkele kinderen n.a.v. rapwedstrijd rond het thema ‘Vrijheid’ en medewerking van een Oekraïense vluchteling, worden er kransen gelegd door scholen en diverse instellingen. Wethouder Chris van Hes is bij deze herdenking aanwezig.

Na deze Nationale Herdenking is er in de Hobbe van Baerdtkerk aansluitend (20.45 uur) een herdenkingsconcert. Uitgevoerd zal worden het Requiem van W.A. Mozart. Tevens zullen er Oekraïense gedichten worden voorgelezen tussen de delen van het Requiem. Toegang gratis, collecte bij de uitgang.

Langweer

– op donderdagavond 4 mei is de Dorpskerk vanaf 19.30 uur geopend voor een samenkomst. Na de 2 minuten stilte wordt het Wilhelmus gezongen en worden er enkele gedichten voorgelezen. Na afloop hiervan is er nog de gelegenheid voor het aansteken van een kaarsje. Raadslid Ineke Swart-Jorna is namens de gemeente aanwezig.

Lemmer

– 19.10 uur verzamelen bij het oude gemeentehuis (Gedempte Gracht), stille tocht naar de oude begraafplaats in Lemmer. Hier worden bloemen gelegd bij het ereveld met oorlogsgraven en bij de graven van twee verzetsstrijders. Om 20.00 uur vindt, na het in acht nemen van twee minuten stilte, een kranslegging plaats bij het monument in de toren van de Nederlandse Hervormde kerk in Lemmer.

Burgemeester Fred Veenstra en raadsleden Janneke van der Werf-Vaatstra en Esther de Vrij zijn bij deze herdenking aanwezig. De burgemeester legt bij de gedenknaald op het ereveld een bloemstuk en een krans bij de toren van de N.H.-kerk. Ook leggen kinderen van de basisschool bij de toren een krans. De raadsleden leggen een bloemstuk op de graven van de twee verzetsstrijders.

Overdag worden bloemen gelegd bij de Joodse begraafplaats in Lemmer (13.30 uur), het monument voor Jozeph en Sarah Blok in Lemmer, het monument ‘Het kind is er nog’ in Echten en het oorlogsmonument op de begraafplaats in Echten. Burgemeester Fred Veenstra is hierbij aanwezig.

Nijemirdum

– de oorlogsslachtoffers worden ook op de begraafplaats van Nijemirdum herdacht. Tot 19.45 uur verzamelen we op het plein voor de ‘Toer’, in stilte naar de graven, de klok wordt geluid en daarna het blazen van de Taptoe. Hierop volgen twee minuten stilte en worden twee coupletten van het Wilhelmus gezongen, waarna de kransen gelegd worden en er gelegenheid is om individueel bloemen te leggen. Daarna wordt nog een gedicht voorgedragen. Raadslid Wouter Wouda is bij deze herdenking aanwezig.

Oudehaske

– dit jaar vindt er een herdenking plaats in Oudehaske. Om 19.30 uur verzamelen bij het Kulturhûs voor de stille tocht naar de begraafplaats. De stille tocht begint om 19.40 uur. Op de begraafplaats worden, namens beide scholen, kerk en Dorpsbelang kransen bij de oorlogsgraven van Siebe en Durk de Ruiter gelegd.

Oudemirdum

– 19.30 uur verzamelen voor de stille tocht bij MFC It Klif. De herdenking is om 20.00 uur bij het monument in het bos Elfbergen. Wethouder Irona Groeneveld is hierbij aanwezig.

Ouwsterhaule

– in de kom van Ouwsterhaule vindt van 19.30 tot 20.15 uur vlakbij de kerk en het monument van Jetze Veldstra, de jaarlijkse dodenherdenking van de Ouwster-Trijegeaën plaats. Muzikale omlijsting wordt verzorgd door muziekvereniging Excelsior. OBS Trijegeaster honk, die sinds het jaar 2000 het monument van Jetze Veldstra heeft geadopteerd, verzorgt de kranslegging.

Rottum

– 19.45 uur verzamelen bij het Dorpshuis. Om 19.50 uur stille tocht naar het graf van de heer Rinkema op de begraafplaats aan de Binnendijk te Rottum, waar om 20.00 uur de herdenking plaatsvindt. Leerlingen van basisschool De Ynset leveren hieraan een bijdrage. Raadslid Sippy van der Meer is hierbij aanwezig.

Scharsterbrug

– 19.40 uur begint bij de Nederlands Hervormde Kerk een stille tocht naar het gedenkteken bij de brug in de Hollandiastraat, waar om 20.00 uur de herdenking plaatsvindt. Raadslid Sytze Holtrop is bij deze herdenking aanwezig.

Sintjohannesga / Rotsterhaule

– 19.15 uur samenkomst bij de kerk in Sintjohannesga. Vanaf daar gaat de stoet richting de begraafplaats naar het oorlogsmonument voor Richard Jung, waar ook de herdenking plaatsvindt. Na de herdenking is er bij De Grie mogelijkheid om na te praten en wordt er een film getoond met een interview van de heer Piet visser, die wordt geïnterviewd over zijn belevenissen over de Tweede Wereldoorlog. Wethouder Luciënne Boelsma is bij deze herdenking aanwezig.

Sint Nicolaasga

– 19.30 uur verzamelen bij het Zalencentrum. Vervolgens 19.40 uur stille tocht naar het monument, waar tussen 19.45 en 20.00 uur Crescendo enkele muziekstukken speelt, gevolgd door een aantal sprekers. Om 20.00 uur vindt de herdenking plaats. Na de herdenking gaat de stoet terug naar het Zalencentrum. Wethouder Remboud van Iddekinge is bij deze herdenking aanwezig.

Sondel

– om 19.45 uur verzamelen op het kerkplein. Om 20.00 uur vindt er bij het graf van verzetsstrijder Jacobus Boomsma een herdenking plaats. Na de herdenking is er in het dorpshuis gelegenheid om na te praten en wordt er een kopje koffie/thee aangeboden aan alle aanwezigen. Raadslid Geeske Holtrop-Hoekstra is bij deze herdenking aanwezig.

Terherne

– om 19.30 uur afvaart bij ‘t Schippershuis Terherne aan de Buorren, naar het monument bij de oude sluis. De herdenking vindt om 20.00 uur plaats. Het monument bij de sluis is geadopteerd door de schoolkinderen van basisschool Bloei en groep 7 en 8 dragen een zelf geschreven gedicht voor. Raadslid Jan van Zanden is bij deze herdenking aanwezig.

Wijckel

– 19.45 uur verzamelen bij de kerk, rondgang rond het kerkhof naar het graf van Jeen Hornstra, waar om 20.00 uur de herdenking plaatsvindt. Raadslid Jeltsje Piersma is hierbij aanwezig.

Vlaggen

Hang op 4 mei, de hele dag, de Nederlandse of Friese vlag halfstok ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers, dit kan tot zonsondergang (ca. 21.00 uur). We willen u vragen om alle andere vlaggen, waaronder reclamevlaggen, voor 18.00 uur in te halen. Op 5 mei kan de Nederlandse of Friese vlag de hele dag in top om stil te staan bij onze vrijheid.

Thema 2023 Leven met oorlog

Vrijheid is een veelzijdig begrip. Daarom kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei ieder jaar een thema dat inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te verbinden en om de historische gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit wereldwijd. Dit jaar is dat thema ‘Leven met oorlog’. Op www.4en5mei.nl vindt u meer informatie over de Nationale Herdenking en dit thema.

Herdenkingen met scholieren in april

In verschillende plaatsen in onze gemeente zijn lokale herdenkingen met scholieren; dit is vaak op de datum van de plaatselijke bevrijdingsdag. Doordat de drie basisscholen van Balk het monument aan het raadhuis in Balk (plaquette met namen) en basisschool De Stapstien het monument in Nijemirdum (Sânfearterhoeke) hebben geadopteerd, dragen ook zij hun steentje bij aan de traditie van herdenken en vieren in Nederland.

Deze herdenkingen met scholieren hebben inmiddels plaats gevonden op 5 en 14 april. Wethouders Barbara Gardeniers en Remboud van Iddekinge waren hierbij aanwezig en hielden een toespraak. Leerlingen lazen gedichten voor. In Joure organiseert de Stichting Nationale Herdenking ieder jaar een fietstocht met de scholieren van de hoogste groepen van het basisonderwijs, langs de lokale oorlogsmonumenten. Ook dit jaar is er weer veel deelname. De fietsroute is via de stichting ook beschikbaar voor belangstellenden.