LEMMER - Op 19 december besloot de gemeenteraad van De Fryske Marren dat de raad vanaf 1 januari 2019 anders gaat vergaderen. De structuur verandert en de raad gaat meer in gesprek met inwoners. Meer over deze nieuwe vergaderstructuur leest u op de website van de gemeenteraad.

Op dinsdag 12 maart om 20.00 uur vindt het volgende Petear plaats. Het Petear is openbaar en wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis in Joure. Aansluitend aan het Petear is de raadsvergadering (Debat en Beslút).

De agenda's van het Petear en de raadsvergadering vindt u op de website van de gemeenteraad.