JOURE - Op woensdag 13 november om 17.00 uur vindt het volgende Petear plaats. Het Petear is openbaar en wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis in Joure.

Aansluitend aan het Petear om 18.30 uur is de raadsvergadering (Debat en Beslút). De agenda's van het Petear en de raadsvergadering vindt u op de website van de gemeenteraad.