LEMMER - De gemeenteraad heeft woensdagavond besloten om de camping aan de Plattedijk in Lemmer een volledig toeristische invulling te geven. Hiermee stemt de raad in met het advies van het college om te kiezen voor scenario 3 voor de toekomst van de camping: namelijk volledig toeristisch, zonder vaste standplaatsen, met aandacht voor trekkersplaatsen, campertoerisme en flexibele verhuuraccommodaties. Onderdeel van dit besluit is het beëindigen van de huurovereenkomsten met de vaste standplaatshouders per 1 november 2021.


Duidelijkheid
Wethouder Irona Groeneveld: “We zijn blij met de duidelijkheid die er nu is voor de toekomst van de camping. Een volledig toeristische invulling biedt het meeste perspectief voor een toekomstbestendige camping op deze locatie. Zo biedt de camping straks variatie en is deze voor een breed publiek toegankelijk”.

Sociaaleconomisch verdient toeristische invulling de voorkeur
De onderzochte toekomstscenario’s door onderzoeksbureau Van der Reest variëren van volledig toeristisch naar volledig vaste plaatsen, een combinatie daarvan of een toeristisch bungalowpark. Sociaaleconomisch verdient een volledig toeristische invulling de voorkeur boven varianten met vaste plaatsen. Ook de raad ondersteunt deze onderbouwing.

Grote impact
Irona Groeneveld: “We beseffen dat dit besluit een grote impact heeft op de vaste gasten. Veel gasten staan al jaren op de camping. Voor alle vier onderzochte scenario’s is het zo dat het volledig opnieuw inrichten van de camping noodzakelijk is, omdat de huidige situatie vanuit veiligheidsoogpunt niet kan blijven bestaan. We zijn in elk geval blij dat er nu duidelijkheid is voor de vaste campinggasten, al heeft dit een grote impact”.

Financiële vergoeding
De gemeente stelt een financiële regeling beschikbaar voor het opruimen en ontruimen van de standplaatsen door de vaste campinggasten. De vaste campinggasten ontvangen een brief over dit besluit, over het beëindigen van de huurovereenkomsten per 1 november 2021 en over de financiële vergoeding die de gemeente beschikbaar stelt.

Aansluiting bij recreatieve profiel van Lemmer
Frans Veltman, wethouder recreatie en toerisme: “De toeristische invulling sluit het beste aan bij het toeristisch-recreatieve profiel van Lemmer en onze ambities op het gebied van recreatie en toerisme. We zien toegevoegde waarde voor Lemmer en de regio in een gevarieerd aanbod, met aandacht voor trekkersplaatsen, campertoerisme en flexibele verhuuraccommodaties met een hoge belevingswaarde".

Invulling geven aan een toekomstbestendige camping
Het besluit wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Dat geldt ook voor het beëindigen van de overeenkomsten met de vaste gasten.