LEMMER - De brug over de Riensluis bij Lemmer wordt niet meer geopend voor scheepvaartverkeer. Na verdere inspectie naar de technische staat van de brug, blijkt dat het niet veilig genoeg is om de brug te openen. Er is een te groot risico voor scheepvaartverkeer of wachtend wegverkeer bij opening en sluiting van de brug. De brug is niet gevaarlijk wanneer hij dicht is.

Weinig vaarverkeer

De Riensluisbrug wordt alleen gebruikt voor scheepvaartverkeer dat van en naar de Rien wil. Dit is een doodlopende vaarroute. Schepen die in de Rien liggen kunnen door de dichte brug nu daar niet meer vandaan komen. Eerder werd de brug maximaal twee keer per week op afroep geopend. De havenmeester is in gesprek met de eigenaren van schepen om zo nodig een oplossing te vinden.

Renovatie noodzakelijk
De brugbediening wacht op een grootschalige renovatie. De gemeente werkt aan de aanbesteding van deze renovatie.