LEMMER - De Riensluisbrug in Lemmer is in een zo slechte staat dat deze niet veilig geopend kan worden. Er is een grondige reconstructie van de brug nodig. De brug ligt echter in de hoogwaterkering van het Wetterskip Fryslân en kan daarom pas na het stormseizoen worden gerenoveerd. Daarnaast is er nog een begrotingstekort ontstaan voor de aanbesteedde reconstructie. Het college stelt daarom aan de raad voor om het extra benodigde budget op korte termijn beschikbaar te stellen.

Grote klus
De brug wordt grondig aangepakt. Vrijwel alle bewegende delen en de bedieningsinstallatie van de brug worden daarbij vervangen. Alleen de zogenaamde val wordt na aanpassingen hergebruikt. De val is het deel waar de weg op ligt. De brug wordt voortaan elektrisch aangedreven in plaats van hydraulisch. Bij deze grondige reconstructie wordt er ook gewerkt aan de kelder van de brug. Omdat de brug en sluis onderdeel uitmaken van de hoogwaterkering van het Wetterskip, mag er maar beperkt aan gewerkt worden tijdens het stormseizoen van 1 oktober tot 1 april. De werkzaamheden worden nu zo gepland dat al wel voor het einde van het stormseizoen de eerste werkzaamheden plaats kunnen vinden. Eind maart zal dan het brugdek worden weggehaald en op een andere locatie worden aangepast. De brug is dan tot juni gestremd voor autoverkeer. Voor voetgangers en fietsers wordt een noodbrug aangelegd.

Duurder dan verwacht
De aanbesteding van de reconstructie is duurder uitgevallen dan begroot. Dat is een flinke tegenvaller voor het college. Wethouder Irona Groeneveld: “We balen hier natuurlijk enorm van. In tegenstelling tot de meeste aanbestedingen, krijgen we het nu financieel nog niet rond. Dat is erg vervelend, ook voor de gemeenteraad die nu onverwacht een extra financiële opgave voor de kiezen krijgt. Gezien het belang van de brug voor de achterliggende Rien en eventuele toekomstige ontwikkelingen daar, willen we toch graag de vaart er in houden.”

De overschrijding van het budget komt door verschillende oorzaken

De val moet bijvoorbeeld aangepast worden aan vernieuwde wetgeving. Ook door nieuwe wetgeving is er meer tekenwerk en bewijslast voor de constructiesterkte nodig. Doordat de brug in de waterkering ligt, zijn er meer kosten nodig voor de fasering van het werk en vergunningsverplichtingen van het Wetterskip. Ook de wijziging van hydraulische bediening naar elektrisch kost meer dan begroot. Tot slot vielen de voorbereidingskosten hoger uit en zijn de loonkosten hoger geworden. Al met al is er nu een tekort van €314.000,- op het project. Het college stelt de gemeenteraad voor om vooruitlopend op de kadernota dit budget beschikbaar te stellen om de renovatie toch al begin 2021 te kunnen starten.

Renovatie in voorjaar
Het college wil graag zo snel mogelijk aan de slag met de renovatie van de brug. “Voor de scheepseigenaren achter de brug is het erg vervelend dat zij nu klem zitten. Gelukkig zijn we met hen in goed contact. En voor de bereikbaarheid van Lemmer is het belangrijk dat we de brug snel kunnen opknappen, voordat we beginnen met werkzaamheden aan de Straatweg en Plattedijk.” Aldus wethouder Groeneveld. “En als straks voor de zomer de brug weer draait, kunnen we er weer minimaal 40 jaar tegenaan!”