SINT NICOLAASGA - Donderdag 13 oktober hebben meer dan 100 pedagogische medewerkers van peuteropvang organisaties, leerkrachten van de basisscholen, gemeente De Fryske Marren en GGD Fryslân de bijeenkomst van Steven Pont bijgewoond. Steven Pont is voormalig leerkracht, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Hij sprak over de overgang van de peuteropvang naar groep 1. Peuteropvangorganisatie, basisscholen, GGD en de gemeente werken nauw samen om deze overgang zo geruisloos mogelijk te laten verlopen.


Wie veiligheid zegt, zegt natuurlijk hechting

Bij de overgang naar groep 1 hebben kinderen de professionals nodig, maar wat is hierbij – rekening houdende met de ontwikkeling van kinderen – belangrijk? In deze spannende sprong is veiligheid belangrijk. Met de uitleg over de vier hechtingsstijlen en de samenhang hiervan met de ontwikkeling van de kinderen nam hij de aanwezigen ademloos mee.

Voor- en vroegschoolse educatie

Als peuters een (taal)achterstand hebben, dan kunnen ze van het consultatiebureau een VVE-indicatie krijgen. VVE betekent Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit houdt in dat kinderen twee extra dagdelen naar de peuteropvang gaan en extra taalondersteuning krijgen. Zo is er meer tijd om te spelen en te leren met elkaar. De kinderen krijgen een extra programma aangeboden. Ook de ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van de peuters. De VVE-indicatie loopt van 2,5 jaar tot 6 jaar. Ook op de basisschool is extra aandacht voor de taalontwikkeling.

Gemeente De Fryske Marren heeft in 2021 een convenant gesloten met de peuteropvangorganisaties en basisscholen, omdat ze een optimale Voor- en Vroegschoolse Educatie voor alle kinderen in de gemeente willen. Het doel van deze extra (taal)ondersteuning is dat kinderen in groep 3 een gelijke start kunnen maken. Dat kan alleen met elkaar bereikt worden.

Wethouder Barbara Gardeniers: “Dit kan alleen met elkaar bereikt worden. Met het convenant versterken we elkaar en zorgen we samen voor een betere ondersteuning van de kinderen. Taalontwikkeling is op deze leeftijd heel belangrijk. Door de extra ondersteuning zorgen we voor een goede en gelijke start in groep 3, waar de kinderen hun hele leven profijt van hebben”.