LEMMER - Binnenkort starten de eerste werkzaamheden voor het opknappen van het zuidelijk deel van de Straatweg. In dit gedeelte, tussen de N359 en de Parkstraat, wordt op maandag 28 februari gestart met de kap van bomen die bij de herinrichting niet blijven staan. Eind 2019 is het definitief ontwerp door het college vastgesteld na een uitgereide belangenafweging.


Toegangspoort voor Lemmer én woonstraat

Als Lemmer de toegangspoort is van Fryslân, dan is de Straatweg Zuid de toegangspoort voor het centrum van Lemmer.

Veel bezoekers van het dorp komen het centrum binnen via de Straatweg. Daarnaast is het de woonstraat van enkele tientallen Lemsters. Het college heeft destijds beide belangen afgedwongen en gekozen voor een ontwerp waarin rekening wordt gehouden met een deel van de wensen van de aanwonenden en waar ook recht wordt gedaan aan de functie en het beeld van een mooie groene toegangspoort.

Verschillende redenen voor een opknapbeurt

De weg voldoet niet aan de richtlijnen voor een 30 km zone, een deel van de bomen groeit slecht, de markeringen op de weg vervagen en de verharding heeft een opknapbeurt nodig. Het was dus hoog tijd om daar wat aan te doen. De inrichting wijzigt niet radicaal. Het behoudt zijn uitstraling als historische groene laan door een combinatie van oude en nieuwe bomen. De bestaande bomen staan in zeer slechte groeiomstandigheden waardoor de toekomst daarvan onzeker is en er veel opdruk door wortels is in de trottoirs. Een deel van de bomen wordt daarom vervangen door nieuwe waarvoor de groeiomstandigheden optimaal worden gemaakt. De weg wordt iets smaller wat de veiligheid ten goede komt en voor een deel van de woningen blijft een strook parallelweg bestaan met parkeerruimte voor de bewoners.

Hout wordt hergebruikt en krijgt goede bestemming

Het hout van een deel van de gekapte bomen gaat op verzoek van de buurtcommissie Markerstraat naar het parkje waar het een goede bestemming zal krijgen. Daarnaast gaat een deel van de stammen naar de Stichting Piterstûn waar ze gebruikt worden in de dorpstûn.

Vertraging bij uitvoering

De planning was eerst om de werkzaamheden in 2020 uit te voeren. Er bleek alleen meer tijd nodig voor de voorbereiding en het werk moest worden afgestemd met andere projecten in Lemmer. Daarnaast speelde vorig jaar het gebrek aan te leveren materialen ons parten. De planning is om het werk voor de zomer af te ronden.

Actuele informatie over de uitvoering vindt u op de website van aannemer Roelofs: Herinrichting Straatweg Zuid Lemmer die over de stand van zaken regelmatig een nieuwsbrief publiceert. Aanwonenden krijgen van de aannemer apart bericht.