LEMMER - Woensdag 3 februari zijn de straatnaamborden van het Burgemeester Krijgerplein in Lemmer vervangen door bordjes met de nieuwe naam: Markt. De officiële naamswijziging gaat op 1 mei in.


Bordjes eerder dan geplande naamswijziging

Een straatnaambord wordt gebruikelijk binnen enkele weken na vaststelling van de naam geplaatst. Omdat de straatnaamwijziging hier (administratieve) gevolgen heeft voor de ondernemers en bewoners van het BK-plein, is gekozen voor een langere overgangstermijn. De bordjes zijn deze week volgens de gebruikelijke werkwijze toch al geplaatst.

Compensatie voor ondernemers en bewoners
Door de naamswijziging moeten inwoners en ondernemers aan diverse instanties en bedrijven hun adresgegevens doorgeven. Of er moet briefpapier en ander materiaal vervangen worden. Daarom ontvangen zij een financiële compensatie voor de te maken onkosten. Op 1 mei gaat de officiële wijziging van de straatnaam in, zodat zij de tijd hebben om die wijzigingen door te geven. De gemeente past op die datum de straatnaam ook aan in de officiële registraties. Het kan enige tijd duren voordat navigatiesystemen en andere systemen de naamswijziging overgenomen hebben.