LEMMER - Als Lemmer de toegangspoort is van Fryslân, dan is de Straatweg Zuid de toegangspoort voor het centrum van Lemmer. Veel bezoekers van het dorp komen het centrum binnen via de Straatweg. Het zuidelijk deel daarvan, tussen de N359 en de Parkstraat, wordt opgeknapt. De afgelopen maanden is samen met onder andere aanwonenden van de straat gewerkt aan een ontwerp. Het college heeft nu een definitief ontwerp vastgesteld.

Belangen afwegen
De Straatweg is de toegangspoort voor het centrum en het is de woonstraat van enkele tientallen Lemsters. Beide vragen om verschillende functionaliteit en uitstraling. Het college kiest voor een ontwerp waarin rekening wordt gehouden met een deel van de wensen van de aanwonenden, en ook recht wordt gedaan aan de functie en het beeld van mooie groene toegangspoort.

Mooiere toegangspoort
De weg voldoet niet aan de richtlijnen voor een 30 km zone, een deel van de bomen groeit slecht, de markeringen op de weg vervagen en de verharding heeft een opknapbeurt nodig. Het was dus hoog tijd om daar wat aan te doen. De inrichting wijzigt niet radicaal. Het behoudt zijn uitstraling als historische groene laan door een combinatie van oude en nieuwe bomen. De bestaande bomen zijn omringd door klinkers en asfalt. De wortels van de bomen zorgen daarbij voor veel hobbels in de bestrating en het asfalt. Een deel van de bomen wordt daarom vervangen door nieuwe waarvoor de groeiomstandigheden optimaal worden gemaakt. De weg wordt iets smaller en daarmee veiliger. Voor een deel van de woningen blijft een strook bestaan met parkeerruimte voor de bewoners.

Werkzaamheden in 2020
Nu het definitief ontwerp is vastgesteld, kan een bestek worden gemaakt voor de aanbesteding van het werk. De werkzaamheden zullen in 2020 worden uitgevoerd, daarbij rekening houdend met het toeristisch seizoen.