DE FRYSKE MARREN - In de november-editie van dit katern riepen wij u op om met een passende naam te komen voor ons gemeentelijk katern. Wij hebben hierop veel mooie reacties ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank!

We kunnen natuurlijk maar één naam geven aan ons katern. Daarom hebben we met een klein comité een keuze gemaakt uit alle inzendingen voor een naam die passend is. We hebben gekozen voor de naam ‘Tusken de Marren’. De heren Jaap Temming (uit Joure) en Josha de Vries (uit Balk) droegen beide afzonderlijk deze naam aan.

De naam Tusken de Marren heeft een duidelijke verwijzing naar het gebied waar onze gemeente actief is. De Vries gaf terecht aan dat de naam ook symboliseert dat de nieuwe gemeente ‘tussen’ de inwoners staat en er niet boven. En (niet onbelangrijk): hij klinkt noflik!