LEMMER - Vanaf 1 januari 2019 gooit de gemeenteraad van De Fryske Marren het roer om. Er wordt anders vergaderd. De structuur verandert en de raad gaat meer in gesprek met inwoners. Hoe en waarom? Dat horen we van de voorzitter van de werkgroep die het allemaal bedacht: Matthijs Sikkes-van den Berg. Er zijn een aantal veranderingen die opvallen. Zo neemt de raad niet meer een keer in de maand besluiten, maar alle even weken. Daarnaast is er elke week op woensdag, ook in de oneven weken, ruimte voor gesprekken met de samenleving.

Het ‘Petear’ noemt de raad dat, Fries voor ‘het gesprek’. Betere gesprekken en vergaderingen. Voorzitter van de werkgroep Matthijs Sikkes-van den Berg is fractievoorzitter van GroenLinks in onze gemeenteraad. En één ding is meteen duidelijk: hij is erg enthousiast over de nieuwe plannen. Om meerdere redenen. Sikkes-van den Berg: “Ik verwacht dat deze nieuwe aanpak echt kwalitatief betere gesprekken en vergaderingen oplevert. De bijeenkomsten van de raad worden veel interactiever en toegankelijker, waardoor ze ook aantrekkelijker worden voor de mensen waar we het allemaal voor doen: onze inwoners”.

Meer interactie dan bij inspreken
Hoe werkt dat eigenlijk, zo’n Petear? Sikkes-van den Berg: “Het Petear komt in de plaats van het inspreken. Dat was éénrichtingsverkeer: de mensen moesten in korte tijd hun verhaaltje doen, zonder interactie of reactie van de raad. Nu kan de raad met de mensen in gesprek. Een hele verbetering, voor de raad, maar zeker ook voor onze inwoners! Daarnaast is het voor inwoners bevredigend dat ze in het Debat van de raadsleden terug horen wat ze zelf hebben ingebracht.Dit doet veel meer recht aan de inbreng van betrokkenen”. De raad kan zelf organisaties, groepen of individuen uitnodigen voor een Petear, maar zij kunnen zichzelf ook aanmelden om mee te spreken over de geagendeerde onderwerpen. Matthijs: “Op de oneven weken kan het zelfs op locatie. Daarmee gaan we als raad meer naar buiten dus!” Als dat handig is, zitten ook deskundige ambtenaren aan tafel. Zij kunnen meteen antwoord geven op technische vragen, zodat de informatie aan tafel klopt. Er kunnen meerdere Petearen tegelijk worden georganiseerd, maar dan wel over uiteenlopende thema’s.

Debat
De raad gaat in het Petear duidelijk niet met elkaar in gesprek, maar met de mienskip. Dat gesprek van raadsleden met elkaar gebeurt in het Debat, dat elke even week na het Petear komt. Het tweewekelijks Debat vervangt de commissievergaderingen. Na het debat komt het besluitvormende deel. Daarin worden besluiten genomen over onderwerpen die twee weken geleden in het Petear zijn besproken. Wordt het leuk? Mooi dat het allemaal beter en toegankelijker wordt. Maar wordt het ook leuk? “Ik hoop het!”, reageert Matthijs. “Ik verwacht veel meer onderlinge discussie, in plaats van alleen met de wethouder. We verwachten dat de nieuwe vorm dit meer in de hand werkt. Het wordt daarmee aantrekkelijker voor het publiek, maar ook leuker voor ons, als raadsleden”.

Iedereen is welkom
Matthijs merkt op dat deze nieuwe vorm veel duidelijker naar buiten is: “Als je wat wilt bij de gemeenteraad, moet je op woensdag zijn!” En voor wie alleen wil luisteren: de onderdelen Petear, Debat en Beslút zijn alle drie toegankelijk voor publiek. Opgave daarvoor is niet nodig, iedereen is van harte welkom om erbij te zijn.

Meer informatie
Meer weten? Neem gerust contact op met de griffie van de gemeenteraad, via griffie@defryskemarren.nl of via telefoonnummer 0513 - 239 025.