LEMMER - Donderdagavond 26 augustus was in MFA Lemstervaart een bijeenkomst voor inwoners uit de omgeving van het Bantegaplein, over de parkeersituatie. Het onderwerp speelt al langere tijd. Gisteravond was de gelegenheid om hier met elkaar over in gesprek te gaan: welke knelpunten ervaren we nu precies en wanneer, wat zijn mogelijke oplossingen, zijn deze haalbaar en met welke belangen en ontwikkelingen hebben we nog meer rekening te houden.


Parkeren in het centrum
In het centrum van Lemmer wordt druk gebouwd aan nieuwe winkels en woningen. Dit zorgt de komende jaren voor overlast en minder parkeerruimte. Belangrijke reden is onder meer de bouw van een nieuwe supermarkt met parkeergarage. Hierdoor zijn tijdelijk minder parkeerplaatsen beschikbaar in het centrum en zoeken mensen een parkeerplaats in de straten rondom het centrum.

Plattegrond en ideeën
Het was prettig om weer fysiek bij elkaar te kunnen komen om over dit onderwerp te praten. Er waren ongeveer 50 aanmeldingen. Aan de hand van plattegronden op de verschillende tafels, konden inwoners knelpunten en ideeën intekenen of opschrijven. Medewerkers van de gemeente, betrokken bij dit traject, waren aanwezig om mee in gesprek te gaan.

Extra parkeerruimte
Een aantal oplossingen is al gerealiseerd, zoals extra parkeerterreinen aan de Vuurtorenweg en het Fedde Schurerplein. We zien dat hier ook al gebruik van wordt gemaakt, maar het is goed om breder naar de situatie te kijken. Zo kan bijvoorbeeld de bebording langs de rondweg - waarmee we bezoekers verwijzen naar parkeerterreinen op loopafstand van het centrum - beter en duidelijker. Dit is één van de acties die op korte termijn te realiseren is. Wethouder Irona Groeneveld gaf aan dat we dit dan ook meteen oppakken.

Langere termijn
Daarnaast is van gedachten gewisseld over onder meer blauwe zones en plaatsen voor vergunninghouders. Maar ook over routing, handhaving of extra parkeerplaatsen. Voor- en nadelen zijn met elkaar besproken. De inbreng van de bijeenkomst is verzameld en werken we nu uit. We koppelen dit binnen twee weken terug aan de deelnemers, waarna we mogelijke vervolgacties voorleggen aan inwoners, college en raad.