BANTEGA - Inmiddels is men gestart met de werkzaamheden op het nieuwere gedeelte van de begraafplaats in Bantega. Hier zal men de toegankelijkheid en veiligheid van de drie tussenpaden verbeteren (zie geel gearceerde paden op de afbeelding). De werkzaamheden duren een week waarbij de graven beperkt toegankelijk zijn.


Uitvoering van de werkzaamheden

De huidige drie tussenpaden op het nieuwere gedeelte van de begraafplaats zijn op dit moment lastig begaanbaar. Het aanwezige grind zorgt ervoor dat men zich lastig kan voortbewegen met een rollator of rolstoel. Daarnaast zorgen de huidige kantbanden vaak voor struikelgevaar. Als gemeente willen we de begaanbaarheid van de paden verbeteren door er graspaden van te maken. Op de begraafplaats Westermeer in Joure zijn in het verleden vergelijkbare grindpaden veranderd naar graspaden. Dit heeft geresulteerd in beter begaanbare paden tussen de graven. Doordat begraafplaatsen zijn opgebouwd uit zandgrond en er speciale drainage voorzieningen aanwezig zijn kunnen er geen drassige padden ontstaan en worden natte omstandigheden voorkomen. Dit soort constructies wijken af van regulier gras in de openbare ruimte, waar gras sneller drassiger wordt en de grondsoort vaak klei of veen is.

Eerdere werkzaamheden begraafplaats Bantega

Begin 2019 en 2020 hebben we al diverse werkzaamheden uitgevoerd op de begraafplaats. Zo is de grond weer opgehoogd en zijn scheefstaande grafbedekking door een gespecialiseerd steenhouwer rechtgezet. Daarnaast zijn er 41 bomen vervangen. Dit is inmiddels succesvol afgerond.

Vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Piet Visser via telefoonnummer 14 05 14 of via e-mail: info@defryskemarren.nl