LEMMER - De gemeentelijke camping aan de Plattedijk in Lemmer wordt in 2023 opnieuw ingericht. Vorig jaar is besloten dat de camping - die vooral vaste standplaatsen had - volledig toeristisch wordt. Zo is de camping in de toekomst voor een breder publiek toegankelijk. De gemeente heeft hierbij gekozen voor een erfpachtconstructie met als voorwaarde een gevarieerd aanbod van accommodaties. Uit de selectieprocedure is V.o.f. De Eik van de familie Brouwer uit Rijs als winnaar naar voren gekomen.


Keuze uit zes inschrijvingen

Onder begeleiding van Recratief Bedrijfsmakelaars uit Assen is in de afgelopen maanden een zorgvuldig selectieproces doorlopen. Uiteindelijk hebben zes partijen een concrete bieding gedaan. De bieding bestond uit een inrichtingsplan, een ondernemersplan, een koopsom voor de opstallen en de erfpachtcanon. De biedingen zijn beoordeeld aan de hand van vooraf vastgestelde criteria. De bieding van de familie Brouwer kwam daarbij als beste uit de bus. Zij scoorden goed op de onderdelen plan van inrichting en ondernemersplan en hadden de hoogste bieding op de onderdelen koopsom opstallen en erfpachtcanon.

Toegankelijk voor breed publiek

Het gaat om de exploitatie van 5,2 ha grond wat het college in erfpacht gaat uitgeven. De ligging van de camping aan het IJsselmeer is uniek. Met de erfpachtconstructie kan de gemeente zorg blijven dragen voor de uitgangspunten, namelijk een camping met een gevarieerd aanbod, volledig toeristisch en toegankelijk voor een breed publiek.

Ervaren ondernemers

Wethouder Irona Groeneveld is blij met de uitkomst van de selectieprocedure. "De familie Brouwer is een gedreven en ervaren recreatieondernemer uit de omgeving. Ik heb er alle vertrouwen in dat de familie Brouwer, naast de exploitatie van camping Rijsterbos in Rijs, van camping

Lemmer een aantrekkelijke, volledig toeristische camping maakt en zorgdraagt voor een gevarieerd aanbod met een mix van camperplaatsen, toeristisch kamperen en verhuuraccommodaties".

Plannen sluiten goed aan op visie gemeente

Wethouder Remboud van Iddekinge, wethouder recreatie en toerisme, spreekt zijn waardering uit voor de ingediende inschrijvingen.

"Het plan van de familie Brouwer sluit naadloos aan op onze recreatieve, toeristische visie en biedt een aanvulling op het huidige aanbod in de omgeving. Bovendien speelt dit plan heel mooi in op de nieuwe trends en behoeften".


Heropening camping in 2023

De familie Brouwer wil de camping in fasen gaan herbouwen, verdeeld over een periode van vier jaar. Begin 2023 wordt gestart met de aanleg van de nodige infrastructuur en het technisch weer op orde brengen van de camping, zodat de camping in het seizoen 2023 weer open kan. Voor het eerste jaar ligt daarbij de focus op kampeer- en camperplaatsen. In de jaren daarop zal de camping verder worden ontwikkeld met onder andere plaatsen met privé sanitair en verhuuraccommodaties. De verwachting is dat de camping vanaf 2026 volledig operationeel zal zijn.