LEMMER - Het college van b en w heeft op verzoek van de eigenaar van de panden aan de Polle 9a en 11 in Lemmer de gemeentelijke monumentenstatus ingetrokken. Die mogelijkheid was er sinds de gemeenteraad eind 2019 een nieuw monumentenbeleid unaniem heeft vastgesteld. Ondanks het schrappen van de status van gemeentelijk monument, ziet het college graag dat (de uitstraling van) het complex voor de toekomst kan worden behouden in nieuwe plannen. De eigenaar heeft toegezegd de mogelijkheden te onderzoeken en hierover in gesprek te gaan met de gemeente.


Plannen voor woningbouw

De panden aan de Polle 9a en 11 zijn beter bekend als de Houtmolen. Deze gebouwen en het terrein zijn in eigendom van Lenna Vastgoed die voor die locatie plannen voor woningbouw heeft. Als gevolg van het nieuwe monumentenbeleid biedt de oorspronkelijke en actuele waardering van de panden de mogelijkheid om de monumentale status te laten vervallen. De eigenaar heeft gevraagd om de huidige status van gemeentelijk monument in te trekken waardoor er meer ruimte ontstaat voor een haalbaar woningbouwplan.

Het gemeentelijk monumentenbeleid samengevat
De gemeente telt veel monumentale panden. Enkele honderden panden zijn Rijksmonument, waaronder ruim 30 in Lemmer zoals de Lemster sluis en het Woudagemaal. Panden die niet in aanmerking komen voor de status van Rijksmonument, kunnen gemeentelijk monument worden.

Historische panden worden op verzoek van de eigenaar door een onafhankelijke deskundige beoordeeld volgens een puntensysteem. Panden die daarbij meer dan 19 punten scoren, worden gemeentelijk monument. Panden met minder dan 19 punten komen bij nieuwe aanvragen niet in aanmerking voor de status. Deze scoringsmethodiek wordt in diverse Friese gemeenten toegepast.

In Lemsterland zijn vroeger veel panden aangewezen als gemeentelijk monument. Deze ruim 200 panden zijn voor vaststelling van het nieuwe gemeentelijk monumentenbeleid opnieuw door een onafhankelijke commissie beoordeeld volgens het puntensysteem. Uit voormalig Lemsterland scoorden 63 panden meer dan 19 punten. Alle overige panden scoorden minder dan 19 punten. Deze panden mogen op vrijwillige basis de status van gemeentelijk monument houden.

Eigenaren van panden met een lagere score mogen er ook voor kiezen om de status van gemeentelijk monument op te geven door een verzoek te doen aan het college. De panden aan de Polle scoorden niet meer dan 16 punten. De eigenaar heeft dus het recht om de status van gemeentelijk monument in te leveren. Meer informatie vindt u via www.defryskemarren.nl/gemeentelijkemonumenten.