DE FRYSKE MARREN - In De Fryske Marren krijgen we steeds meer te maken met waterplanten die harder groeien dan gewenst. Of waterplanten die zorgen voor overlast en schade aan de natuur. We krijgen hierover regelmatig meldingen en/of vragen. Vanaf 1 september starten de najaarswerkzaamheden. Hieronder vindt u meer informatie over het gemeentelijke wateronderhoud binnen de bebouwde kom.


Najaarswerkzaamheden

In september starten we met onderhoudswerkzaamheden waarbij we overige watergangen hekkelen en een gedeelte van de vijvers maaien. Daarbij maaien we de hele bodem en de schuine zijkanten (aan één kant). Aanvullend maaien we in stappen oevers en aangrenzend(e) gras(velden). Met dit uitgebreide beheer wordt een positieve bijdrage geleverd aan de biodiversiteit.

Hoe kunt u ons helpen?

We vragen uw hulp om onze werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Veel bewoners hebben een waterpomp om de tuin te sproeien. Heeft u ook een waterpomp? Dan willen we u vragen om deze uit het water te verwijderen voordat de machine langskomt.

Daarnaast vragen wij u om zoveel mogelijk aan te geven waar kabels en leidingen onder de sloten door liggen. Als u dat weet kunt u deze markeren met een bordje of een ander duidelijk zichtbaar merkteken. Zo voorkomen we onnodige schade tijdens het hekkelen.