DE FRYSKE MARREN - Binnen de gemeente krijgt men steeds meer te maken met waterplanten die harder groeien dan gewenst en/of zorgen voor overlast en schade aan de natuur. De gemeente krijgt hierover regelmatig meldingen en vragen. Hieronder vindt u meer informatie over het gemeentelijk wateronderhoud binnen de bebouwde kom. Vanaf 4 september starten de najaarswerkzaamheden.

Najaarswerkzaamheden

In september starten we met de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden waarbij we overige watergangen hekkelen en een gedeelte van de vijvers maaien. We zijn tot begin november bezig met hekkelen en tot half december met het vijveronderhoud. Daarbij maken we de vlakke bodem en zuidoost kanten van de vijvers en watergangen schoon. Aanvullend maaien we in stappen oevers en aangrenzend(e) gras(velden). Met dit uitgebreide beheer wordt een positieve bijdrage geleverd aan de biodiversiteit.

Hoe kunt u ons helpen als bewoner?

Wij vragen uw hulp om onze werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Veel bewoners hebben een waterpomp om de tuin te sproeien. We vragen u om deze tijdelijk uit het water te verwijderen tijdens de hekkel werkzaamheden. Ook vragen we om zoveel mogelijk aan te geven waar de kabels en leidingen onder de sloten door liggen. Wanneer u hiermee bekend bent kunt u deze markeren met een bordje of een ander duidelijk zichtbaar merkteken. Zo voorkomen we onnodige schade tijdens het hekkelen.

Vragen en/of meer informatie?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Michiel de Vries, team wijkoverschrijdend beheer, via telefoon 14 05 14.