DE FRYSKE MARREN - Eind mei ging de nieuwe coalitie van CDA, VVD, PvdA en GroenLinks van start. Dit leidde tot een vernieuwd college, dat meteen de handen uit de mouwen kon steken.

Naast alle zaken die meteen aandacht vragen, wil De Fryske Marren veel oppakken die belangrijk zijn voor de toekomst van onze gemeente. De coalitie sprak deze ambitie uit in haar coalitieakkoord ‘de takomst temjitte’. Het college maakt deze ambitie concreet in een eigen werkprogramma voor de periode 2019-2022.