LEMMER - De gemeenteraad heeft woensdagavond tijdens een extra raadsvergadering gedebatteerd over de breuk in de coalitie die vorige week ontstond. De fracties van CDA en VVD zegden vorige week het vertrouwen in coalitiepartner FNP op. Tijdens deze raadsvergadering dienden de fracties van het CDA en de VVD daarom een motie van wantrouwen in tegen de FNP wethouders. De motie is door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Wethouders Durksz en Stoker hebben daarna aangegeven per direct ontslag te nemen als wethouder.

Wethouder Durk Durksz
Durk Durksz werd in 2010 wethouder in Skarsterlân. In 2014 werd hij wethouder in het eerste college van B&W van De Fryske Marren. In die bijna negen jaar hield hij zich bezig met diverse portefeuilles. Een opvallend project was de realisatie van het nieuwe Knooppunt Joure.

Wethouder Durk Stoker
Durk Stoker was sinds november 2018 wethouder in De Fryske Marren. Hij volgde vertrekkend wethouder Johannes van der Pal op. Eerder was hij wethouder en later raadslid in gemeente Súdwest Fryslân.

Reactie burgemeester Fred Veenstra
“Er komt vanwege politieke omstandigheden een einde aan de samenwerking binnen het college. Dat is niet, absoluut niet, vanwege de persoonlijke verhoudingen of vanwege het functioneren van de wethouders.” zo benadrukt burgemeester Fred Veenstra. “We waarderen de inzet van beide wethouders voor de gemeente zeer, of dat nou voor 9 jaar of drie maanden was. Omdat het college in een politieke omgeving zit moet het zich voegen in de ontstane realiteit.”