DE FRYSKE MARREN - Momenteel ontvangen meerdere inwoners in De Fryske Marren een brief van de partij Zelfstroom over het onderwerp ‘Zonnepanelenproject in de gemeente De Fryske Marren’. De gemeente krijgt van diverse inwoners de vraag of dit project een samenwerking is met gemeente De Fryske Marren.


De brief kan de suggestie wekken dat het gaat om een gezamenlijk initiatief met de gemeente. Graag informeert de gemeente u dat dit niet het geval is. Het zonnepanelenproject van Zelfstroom staat los van de gemeente en is een project van Zelfstroom (leverancier van zonnepanelen).

Gemeente De Fryske Marren heeft een eigen energiebesparingsproject; Tuk Wenjen. (tukwenjen.nl) Woningeigenaren kunnen hier terecht voor advies om hun eigen woning energiezuiniger te maken.