LEMMER - Het schoolgebouw van het Zuyderzee Lyceum in Lemmer is toe aan nieuwbouw. Gemeente De Fryske Marren en het Zuyderzee Lyceym, onderdeel van VariO Onderwijsgroep, hebben de afgelopen maanden gezocht naar geschikte locaties. Uiteindelijk vonden het college van B&W en het bestuur van VariO de best passende locatie op en naast de huidige locatie van het PAC aan de Straatweg in Lemmer.


Beste optie

Bij de zoektocht naar een locatie voor de nieuwe school is vooral gekeken naar voldoende ruimte, goede bereikbaarheid en de betaalbaarheid van die locatie. Vanwege dat laatste is gekeken naar gronden die in bezit zijn van de gemeente. Sinds de overgang van het sociaal werk naar De Kear wordt jongerenwerk op een andere manier ingevuld en is het PAC vrijwel in onbruik geraakt. De gemeente is hierover in gesprek met Lyaemer als eigenaar van het gebouw. De ruimte op deze locatie en daarnaast gelegen ongebruikte grond is groot genoeg voor een mooi schoolgebouw. De parkeerruimte bij de sportvelden kan gebruikt worden voor het parkeren tijdens schooluren, en is ‘s avonds en in het weekend beschikbaar voor de gebruikers van de sportvelden tijdens trainingen en wedstrijden.

De keus om op een andere locatie dan aan de Riensingel nieuw te bouwen geeft een groot financieel voordeel.

“Tijdelijke huisvesting van de school zou een enorme extra kostenpost zijn die zeker in de tonnen, zo niet miljoenen kan lopen.” aldus wethouder Roel de Jong van gemeente De Fryske Marren. “Dat geld investeren we liever in een kwalitatief en duurzaam schoolgebouw.”

Hoog tijd voor een nieuw schoolgebouw
Het huidige schoolgebouw aan de Riensingel voldoet niet meer. “Het is een oud gebouw dat altijd goed onderhouden is, maar nu zijn er toch grotere maatregelen nodig. In de winter zijn een aantal plekken in de school lastig te verwarmen. Het is daarnaast een ideale kans om met de inrichting van het nieuwe gebouw in te spelen op de veranderingen in het onderwijs. Naast lokalen voor de klassikale lessen is er ook een sterke behoefte aan werkplekken waar leerlingen meer met een eigen programma aan het werk kunnen gaan.” zegt locatiedirecteur Miranda Hazelaar.

De locatiekeus aan de Straatweg biedt volgens haar veel voordelen. "Over de nieuwe locatie zijn we erg enthousiast. We maken voor de lessen lichamelijke opvoeding al jaren gebruik van de Hege Fonnen en het hockeyveld. Vanuit de nieuwe locatie zijn deze makkelijker te bereiken voor onze leerlingen. Onze voorkeur gaat uit naar bouwen op een nieuwe plek omdat bouwen op de huidige locatie leidt tot een minder veilige situatie voor onze leerlingen met al het bouwverkeer en overlast tijdens de lessen."

Locatiekeus startschot voor ontwikkeling
Er zijn nog heel wat stappen te zetten voordat de eerste steen gelegd kan worden, laat staan het schoolgebouw in gebruik genomen wordt. Nu de locatie gekozen is, kan gestart worden met de ruimtelijke procedures rondom bestemmingsplanwijziging en de benodigde vergunningen.

Tegelijkertijd begint VariO Onderwijsgroep met het selecteren van een architect. Dit najaar kan de gekozen architect aan de slag met het maken van een passend ontwerp. Bij een voorspoedig verloop kan dan ruim een jaar later, begin 2022, de schop de grond in. De bouw zal ongeveer een jaar in beslag nemen.