In een wereld waar de natuur onder druk staat, wil Ouwehands Dierenpark bewondering voor de natuur stimuleren en mensen aanzetten tot nadenken en handelen. Met behulp van Ouwehand Zoo Foundation streeft Ouwehands Dierenpark ernaar om structureel een belangrijke bijdrage te leveren aan natuurbescherming, soortbehoud en natuurbeschermingseducatie.


Ouwehand Zoo Foundation doneert jaarlijks aan beschermingsprojecten in het wild van soorten die in Ouwehands Dierenpark leven. In de afgelopen 14 jaar is er al ruim 7,5 miljoen gedoneerd aan projecten waarbij o.a. bescherming van leefgebieden tegen stroperij, educatie van de bevolking en soortbehoud centraal staan. Met jouw bezoek aan Ouwehands Dierenpark draag je direct bij aan deze doelen. Natuurlijk kun je ook doneren aan OZF om mee te helpen de doelen te realiseren.

Help ons om de Maleise beer te beschermen

De Maleise beer is door IUCN aangemerkt als 'Kwetsbaar'. De aantallen gaan achteruit als gevolg van stroperij (voor gal, klauwen en tanden) en als gevolg van vernietiging van het leefgebied. De ProNatura Foundation zet zich in voor bescherming van het Sungai Wain Protection Forest (SWPF) in Balikpapan, Oost Kalimantan, Indonesisch Borneo. Dit typisch laaglandbos kent een enorme biodiversiteit en telt veel inheemse soorten neushoornvogels (8), katachtigen (5), en primaten (9). Daarnaast leven er ook Maleise beren en een kleine populatie orang-oetans die in de negentiger jaren van de vorige eeuw is uitgezet. ProNatura beschermt het gebied door het tegengaan van bosbranden, illegale houtkap en stroperij. Ook zet ProNatura zich in om de aanwezigheid en aantallen van de vele bijzondere diersoorten in het gebied te monitoren.

ProNatura heeft een goede band met lokale overheden in Oost Kalimantan en kan zodoende door opleiding en inzet van lokale mensen een fundamentele bijdrage leveren aan bescherming van het gebied en de soorten die er leven.

Project partner

De projectpartner van Ouwehand Zoo Foundation (OZF) is de ProNatura Foundation in Oost Kalimantan, Indonesisch Borneo. Deze stichting is opgericht door de Nederlandse Gabrielle Fredriksson, die zich al ruim 20 jaar inzet voor de bescherming van het tropisch regenwoud van Indonesisch Borneo en van de Maleise beer in het bijzonder. Haar promotieonderzoek was gericht op de biologie en ecologie van de Maleise beer. Veel van de huidige kennis van de soort komt voort uit haar onderzoek. OZF steunde tevens enige jaren geleden een orang-oetan project van haar, ter bescherming van Batang Toru van ProNatura in Noord Sumatra.

Wat doet Ouwehands Dierenpark/Ouwehand Zoo Foundation (OZF)?

OZF steunt de werkzaamheden van de ProNatura Foundation. Daarnaast steunt OZF Bears in Mind (www.bearsinmind.org), de berenstichting die ook al diverse projecten steunde van de ProNatura Foundation.

Je kunt zelf ook een bijdrage leveren door een geldbedrag te doneren via deze link of Bears in Mind (www.bearsinmind.org) te steunen. Tevens kun je de app Wildlife Wittness volgen.

Wat gebeurt er concreet met jouw bijdrage?

Voor € 5.000,- kan een jaar lang het transport en de uitrusting van een antistroperij brigade betaald worden.

Jouw bijdrage helpt!