LEMMER - Sinds vele jaren is de Zeedijk in Lemmer een onaantrekkelijk en sterk verpauperd gebied. De grondeigenaren hebben nu de handen in een geslagen om tot een integrale ontwikkeling voor de gehele Zeedijk te komen. Absolute voorwaarde hierbij is een Lidl supermarkt in het plangebied. De grondeigenaren roepen de gemeenteraad daarom op het collegevoorstel ter zijde te schuiven.

Het realiseren van een Lidl supermarkt aan de Zeedijk is een absolute voorwaarde voor de (financiële) haalbaarheid van het integrale plan. Ondanks dat de meerderheid van de bevolking voor een supermarkt op de Zeedijk is, is het College van B&W van mening dat dit niet mogelijk is. De grondeigenaren wijzen erop dat het onderzoek naar de supermarkt verplaatsing een kwestie is van “is het glas half leeg of half vol”. Dat de bevolking in overgrote meerderheid voor is, zou volgens hun veel zwaarder moeten meetellen. De geopperde nadelen vinden zij sterk overdreven en grotendeels ook oplosbaar.

Om de stad Lemmer weer de entree te geven waar het recht op heeft, hebben de drie grondeigenaren de handen ineengeslagen en zullen met elkaar een integraal plan gaan maken voor de gehele Zeedijk. Dit plan wordt gerealiseerd zonder een financiële bijdrage van de gemeente. Bijkomend voordeel van een Lidl supermarkt aan de Zeedijk is dat de verplaatsing van de Lidl uit het centrum de parkeer- en verkeersproblemen oplost en extra mogelijkheden genereert voor de zittende supermarkten. De historische gevels van de houtzagerij aan de Zeedijk kunnen naar alle waarschijnlijkheid voor een groot deel behouden dan wel ingepast worden. Hiermee blijft de historische waarde van de locatie letterlijk behouden.

De grondeigenaren zien nu een geweldige kans om mèt een supermarkt een integraal plan te realiseren dat recht doet aan de stad Lemmer. Zonder de supermarkt is de herontwikkeling van de Zeedijk onmogelijk gebleken. Zonder supermarkt zal de huidige situatie in lengte van jaren de realiteit blijven! Een rotte kies met letterlijke en figuurlijke vergane historie!!

Daarom roepen de grondeigenaren nu de gemeenteraad met klem op het collegevoorstel naast zich neer te leggen en de drie initiatiefnemers een kans te geven om samen met de gemeente een integrale plan met een supermarkt verder uit te werken.