ECHTENERBRUG - Maandagavond 4 april is er om 20.00 uur in de Kruiskerk, Duimstraat 16 te Echtenerbrug, een benefiet concert voor hulp aan Oekraïne. Vanuit de lokale protestantse gemeente is onlangs de stuurgroep Oekraïne opgericht. Deze stelt zich ten doel om via World Partners mensen in Oekraïne te ondersteunen. Ook helpt deze stuurgroep Oekraïnse vluchtelingen die naar Nederland komen en ondersteunt zij mensen die inmiddels in de lokale omgeving een onderkomen hebben gevonden.

Diverse particulieren hebben al woonruimte voor Oekraïners ter beschikking gesteld. De stuurgroep wil hun integratie bevorderen en mogelijkheden voor onderling contact en relaties met de lokale bevolking ontwikkelen.

Om dit financieel allemaal mogelijk te maken organiseert de stuurgroep een benefiet concert. Medewerking verlenen fanfare Us Ideael o.l.v. Koop Meindert Schokker uit Oudega, de cantorij van de protestantse gemeente Echtenerbrug – Oosterzee o.l.v. Helga van der Wal uit Lemmer en The Band of Brothers uit Echtenerbrug.
Muziek, liederen en enkele voorgedragen liedteksten getuigen van het verlangen naar vrede in onze tijd. Ook zijn er enkele ontroerende filmpjes met zang en muziek van Oekraïners.

Een ieder die de nood van Oekraïne ter harte gaat, is van harte welkom om dit concert bij te wonen. De avond is ook via livestream te volgen: https://www.pknechtenerbrugoosterzee.nl

Aan de deur wordt een collecte gehouden.
Giften kunnen worden overgemaakt naar:
NL02RABO 0337 002657 t.n.v. College van Diakenen Protestantse Gemeente Echtenerbrug – Oosterzee o.v.v. Oekraïne.

Contact: OekrainehulpTsjukemar@gmail.com
Geertruida Holwerda, 06 – 16476709
Ds Evert van der Veen, 06 – 19442906