KORNWERDERZAND - Jaarlijks wordt op 4 mei in het Kazemattenmuseum een dodenherdenking gehouden. Op deze bijzondere plek, waar in mei 1940 225 Nederlandse militairen 17.000 Duitsers wisten tegen te houden, wordt stilgestaan bij de slachtoffers van onder andere de Tweede Wereldoorlog.


Tijdens de oorlogsdagen in mei 1940 zijn er in de Stelling Kornwerderzand geen militairen gesneuveld. Dankzij de bescherming van de kazematten met metersdikke muren. De Wonsstelling was een ander verhaal. Daar liet de bescherming te wensen over. 17 militairen vonden daar de dood. Kapitein Boers en luitenant Ham, (plv.) commandant van de stelling Kornwerderzand, gingen in het verzet. Zij werden door de Duitsers opgepakt en gefusilleerd.

17 opvarenden van de kanonneerboot HR MS Johan Maurits van Nassau, die ondersteuning verleende aan de stelling Kornwerderzand, kwamen om toen het schip ter hoogte van Callantsoog tot zinken werd gebracht.

Bij deze en de andere slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog wordt stilgestaan.


Namens provincie Fryslân en gemeente Súdwest-Fryslân wordt een krans gelegd. Ook de Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee en het Contact Oud Mariniers zijn vertegenwoordigd en leggen kransen. Leerlingen van de CBS Johan Willem Friso uit Leeuwarden en CBS De Ark uit Makkum leggen bloemen bij de door de scholen geadopteerde monumenten. Het Zeekadettenkorps uit Harlingen legt bloemen bij het Marine-monument. Dat doet ook Scoutinggroep Jambowa uit Bolsward. De scouts hebben eerder dit jaar het Marine-monument geadopteerd.

Guus Boers, kleinzoon van kapitein Boers, legt bloemen bij het monument ter nagedachtenis aan zijn grootvader, kapitein Boers.


De herdenking vindt plaats om 18.00 uur. Na het hijsen van de vlag halfstok houden de voorzitter van het Kazemattenmuseum Kees Terwisscha van Scheltinga en ds. Tytsje Hibma een toespraak. Na het spelen van de taptoe volgen twee minuten stilte en het Wilhelmus. Daarna is de kranslegging. Ook voor het publiek is er gelegenheid bloemen te leggen.


Vanaf 17.30 uur is iedereen welkom in het bezoekerscentrum van het Kazemattenmuseum.