FRIESLAND - Goed nieuws voor wie van varen geen genoeg kan krijgen. Het wordt in Friesland steeds makkelijker om in de wintermaanden te blijven doorvaren. Voor de op afstand bedienbare bruggen van de provincie Fryslân is bijvoorbeeld geen afroep nodig. De nodige faciliteiten zoals stroom en beschikbare bootverhuur zijn boven water gehaald door VVV Waterland van Friesland in samenwerking met ondernemers. Daarom openden gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder samen met directeur VVV Waterland van Friesland Floriaan Zwart de eerste op afstand bedienbare brug van het winterseizoen in It Swettehûs in Leeuwarden.

Watersportseizoen steeds langer
“Watersportondernemers in Zuidwest Friesland merken dat hun boten tot steeds later in het seizoen worden verhuurd. Ook in de Kerstvakantie en met Oud & Nieuw”, vertelt Floriaan Zwart. “Niet alleen verhuurders merken dit, maar ook in het Watersportonderzoek van Waterrecreatie Nederland van april dit jaar kwam naar voren dat het watersportseizoen steeds langer wordt. Het steeds milder wordende klimaat helpt hiervoor mee. Het gastvrijer maken jaarronde watersport zal steeds belangrijker worden.”

Minstens veertig bruggen
De op afstand bedienbare bruggen van de provincie Friesland helpen dan zeker mee. Van oudsher werden deze bruggen alleen op afroep bediend door minstens twee uren vantevoren te bellen. Nu kan men vanaf de boot een opening aan te vragen via de aanmeldknop, marifoon of Watersport-app. Het makkelijker maken van doorvaren in de winter, helpt om het toeristenseizoen te verlengen. Momenteel zijn er negentien bruggen in Friesland die op afstand worden bediend. De provincie Fryslân wil dit de komende jaren uitbreiden. “We koersen op termijn op minstens veertig”, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. ”Dat betekent ook dat het steeds gemakkelijker wordt om in de winter te kunnen genieten van het Friese water. We hopen dat zowel Friezen zelf als mensen van buiten de provincie dat volop doen.”

Goede informatie is essentieel
VVV Waterland van Friesland is de afgelopen maanden samen met watersportondernemers aan de slag geweest om de informatievoorziening voor watersporters te verbeteren. “Op onze website is te zien waar watersporters die willen doorvaren terecht kunnen voor de nodige faciliteiten zoals bootverhuur, stroom en water. Informatie wat we samen met ondernemers hebben opgehaald”, aldus Zwart. “Ook zijn we bezig om boten van bootverhuurders in ons ‘Zoek en Boek’ systeem te plaatsen, zodat de toerist in één oogopslag kan zien welke boten nog vrij zijn. Verder hebben we samen met Dagrecreatieve Netwerken drie ‘doorvaarroutes’ ontwikkeld. Voor onderweg hebben we bakkers gevraagd om een ontbijt aan boord te bezorgen. We hebben een kok bereid gevonden om aan boord te koken. Zo maken we het de watersporter makkelijk en voorzien we samen met deze ondernemers in een totale vakantiebeleving”, vertelt Floriaan.

Promotie voor doorvaren
Watersportondernemers, VVV Waterland van Friesland en Visit Friesland promoten het doorvaren in de herfst en winter. In de najaarscampagnes van VVV Waterland van Friesland en Visit Friesland wordt getoond dat Friesland niet alleen mooi is in de zomer, maar ook zeker in de herfst- en winterperiode. Hier kun je opladen en weer frisse energie opdoen. In alle rust en ruimte je hoofd leegmaken en je neus echt in de wind steken. Doorvaren is een activiteit waar dit bij uitstek kan.

Over VVV Waterland van Friesland
VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zestien VVV-locaties en achttien informatiepunten. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Ruim 875 ondernemers zijn lid van VVV Waterland van Friesland. De VVV verbindt deze ondernemers met elkaar in één krachtige netwerkorganisatie.