JOURE/LEMMER - Een mooie moment deze week: het fixteam Eigen Warmte Balk heeft in samenwerking met de Energiebank geld mogen uitdelen. Vertegenwoordigers van de Voedselbank, NUT Gaasterlân-Sleat (mede namens de andere sociaal-culturele instellingen in Balk) en Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) kregen bij de Luts vanuit het fixteam de cheques uitgereikt. Met het geld worden straks mooie dingen gedaan.

De uitdeelactie was mogelijk doordat het fixteam Eigen Warmte Balk, bestaande uit tien enthousiaste vrijwilligers, in maart op drie zaterdagen fixacties uitvoerden. Bij 49 woningen werden gratis kleine maatregelen aangebracht, waaronder ledlampen en waterbesparende douchekoppen. Bij vijftig woningen wordt nog een gratis energiescan gedaan. Per gefixte woning kreeg het fixteam vanuit de Energiebank 75 euro. Dat geld mocht worden geschonken aan verenigingen, initiatieven of goede doelen die bijdragen aan de duurzaamheid en leefbaarheid van Balk. De vrijwilligers kozen zelf aan welk initiatief ze het geld wilden schenken. Het werden de Voedselbank, de sociaal-culturele instellingen in Balk en ECG.

Iets extra's, energiescans en beeldscherm

De Voedselbank kreeg een cheque van 600 euro. Dit bedrag kan naar eigen invulling worden ingezet om de mensen die gebruikmaken van de voedselbank iets extra's te geven. Energie Coöperatie Gaasterland kreeg 1.625 euro voor een bijdrage in aanbieden van gratis energiescans. NUT Gaasterlân-Sleat nam een bedrag van 1.450 euro in ontvangst. NUT deed dit ook namens de andere sociaal-culturele instellingen in Balk, zoals Podium Gorter en Muziek aan de Luts. Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van een beeldscherm waarop straks het sociaal-culturele programma van Balk is te zien. Het beeldscherm komt te hangen in de etalage van het informatiepunt van Eigen Warmte Balk. Vanaf buiten is het programma te zien, aangevuld met het laatste nieuws vanuit Eigen Warmte Balk. Het informatiepunt bevindt zich in het straatje tussen de Etos en de Poiesz: een plek waar veel Balksters voorbij wandelen.

Waardevol voor heel Balk

Voor zowel de vrijwilligers als de ontvangers van de cheques was de uitreiking van de cheques een mooi moment. De vier aanwezige fixers gaven aan ook de fixactie heel leuk te hebben gevonden. Dirk Faber en Bennie Stegenga, beiden bestuurslid van de Voedselbank, spraken hun waardering uit dat er aan de Voedselbank is gedacht. "Velen dragen ons gelukkig al een goed hart toe, maar het is heel mooi dat er ook door het fixteam aan ons is gedacht. De Voedselbank blijft helaas nodig." Siemon Wiersma, bestuurslid ECG, noemde het fantastisch dat vijftig Balksters tijdens de fixacties voor een energiescan hebben gekozen. "Met deze bijdrage kunnen we als ECG eraan bijdragen dat de scan voor hen geheel kosteloos is. Dit is precies hoe we als ECG concreet onze meerwaarde willen bieden." Nynke Wiersma, bestuurslid NUT, sprak haar enorme dank uit voor de realisatie van het beeldscherm. "Niemand hoeft meer iets te missen. We kunnen nu samen met onder meer Podium Gorter en Muziek aan de Luts ons programma-aanbod actueel houden én zichtbaar maken."

Over Eigen Warmte Balk

Eigen Warmte Balk is een initiatief van Energie Coöperatie Gaasterland, Gemeente De Fryske Marren, woningcorporatie Dynhus, AVK Plastics, Plaatselijk Belang Balk Vooruit en ondernemingsvereniging Eigen Haard / De Stikke. Zij hebben de ambitie om in 2030 in Balk aardgasvrij te wonen en te werken. Uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt dat hiervoor een groot deel van Balk op een warmtenet kan aansluiten. Voor de wijken aan de randen van Balk zijn individuele warmtepompen een optie.