LEMMMER - In verband met asfalteringswerkzaamheden op de Gemaalweg, ter hoogte van de Friese Sluis en op de kruising Gemaalweg-Sluisweg- Lemsterpad is de Gemaalweg een weekend lang gestremd voor alle verkeer (auto’s, fietsers en voetgangers). De werkzaamheden vinden plaats van vrijdag 21 oktober 20:00 uur tot zondagavond 23 oktober 20:00 uur.

De omleidingsroute loopt via het Lemsterpad, de Hopweg en de Ruttenseweg,. (zie kaartje) Het verkeer op de Sluisweg en het Lemsterpad wordt via rijplaten langs de werkzaamheden geleid.

De asfalteringswerkzaamheden bij de brug over de Friese Sluis zijn nodig, omdat na de renovatie van de brug in het najaar van 2020, de delen van de weg die direct aansluiten op de brug dichtgemaakt zijn met klinkers. Dit was nodig om de grond eerst in te laten klinken voordat asfalteren goed mogelijk zou zijn.

Omdat de gemeente De Fryske Marren het kruispunt Gemaalweg-Sluisweg-Lemsterpad ook nog moest asfalteren hebben provincie en gemeente besloten deze twee asfalteringsprojecten te combineren. Voordeel hiervan is dat er maar één keer een stremming voor het verkeer nodig is.