Van zaterdag 26 september tot en met 3 oktober vindt de grote schoonmaakactie Skjin Wetter in en rond het water van zes Friese gemeenten plaats. In gemeente Harlingen en op vijf andere gemeenten gaan bijna duizend vrijwilligers zwerfafval opruimen. Het doel van de actie is om mensen bewust te maken van de hoeveelheid afval die in het oppervlaktewater terecht komt. De actie is een initiatief van de FMF (Friese Milieu Federatie), Wetterskip Fryslân en de zes gemeenten.

De locaties waar de Skjin Wetter schoonmaakactie gaat plaatsvinden zijn de gemeenten Dantumadiel, de Fryske Marren, Harlingen, NoardEast-Fryslân, Smallingerland en de Waadhoeke.

Zwerfafval

Jaarlijks belanden er miljoenen tonnen plastic afval in de zee. Dat afval is deels afkomstig van wat er op straat wordt weggegooid. Het afval dat in Fryslân wordt weggegooid, kan in zee belanden en zo bijdragen aan de plastic soep. Deze plastic soep is een groot, globaal probleem. Het afval dat op straat wordt gegooid komt door verwaaiing in grachten, vaarten en kanalen terecht en uiteindelijk in zee. Zo draagt het zwerfafval bij aan de plastic soep. Het plastic valt uiteindelijk uiteen in microplastics die in dieren terecht komen en zo worden opgenomen in de wereldwijde voedselketen. Veel zeedieren worden bovendien ziek en sterven door het eten van grotere stukken plastic. Dat kan dus worden voorkomen door de eigen omgeving schoon te houden.