LEMMER - Op donderdagavond 4 mei is de Nationale Herdenking, waarbij de Nederlandse oorlogsslachtoffers worden herdacht. Ook in gemeente De Fryske Marren vindt op diverse plaatsen een herdenking en/of stille tocht plaats, georganiseerd door lokale herdenkingscomités.

Deelnemers verzamelen zich om 19.10 uur bij het oude gemeentehuis (Gedempte Gracht). Dan volgt de stille tocht naar de oude begraafplaats in Lemmer. Hier worden bloemen gelegd bij het ereveld met oorlogsgraven en bij de graven van twee verzetsstrijders. Om 20.00 uur vindt, na de twee minuten stilte, een kranslegging plaats bij het monument in de toren van de N.H.-kerk te Lemmer. Burgemeester Fred Veenstra en raadsleden Rinze Visser en Wietze de Haan zijn bij deze herdenking aanwezig. De burgemeester legt bij de gedenknaald op het ereveld een bloemstuk en een krans bij de toren van de N.H.-kerk. Ook leggen de kinderen van de basisschool bij de toren een krans. De raadsleden leggen een bloemstuk op de graven van de twee verzetsstrijders.

Overdag worden bloemen gelegd bij de Joodse begraafplaats in Lemmer (13.30 uur), het monument voor Jozeph en Sarah Blok in Lemmer, het monument 'Het kind is er nog' in Echten en het oorlogsmonument op de begraafplaats in Echten. Burgemeester Fred Veenstra is hierbij aanwezig.