JOURE - Op de locatie van de voormalige Zuiderveldschool in Joure zijn plannen om 12 levensloopbestendige woningen te bouwen. Deze duurzame (gasloze) woningen worden gebouwd door ontwikkelaar Vazet. Samen met Vazet organiseren we een inloopbijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden waarin u deze plannen kunt inzien. We nodigen u van harte uit om op maandag 11 december tussen 17.00 tot 19.00 uur binnen te lopen op het gemeentehuis in Joure.

Meer informatie

De gemeenteraad heeft in november ingestemd met de hoofdlijnen van het plan en de coördinatieregeling toegepast. Dat betekend dat het gewijzigde bestemmingsplan en de benodigde omgevingsvergunning straks in één procedure worden behandeld. U kunt het raadsvoorstel en de bijbehorende stukken downloaden onder punt 11 van de agenda van de gemeenteraad van 29 november 2017. Daarbij zijn ook diverse impressies van het plan te vinden. (https://channel.royalcast.com/defryskemarren/#!/defryskemarren/20171129_1)

Wilt u meer weten over dit plan? Dan zien we u graag op maandag 11 december. Schikt u dat niet, dan kunt u ook contact opnemen met Marcus Noordmans.