PROVINCIE FRIESLAND - Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, houdt op 4 mei de toespraak tijdens de Nationale Herdenking op de Dam. Daarvoor houdt schrijver Daan Heerma van Voss de 4 mei-voordracht in De Nieuwe Kerk. De Nationale Viering Bevrijding op 5 mei begint in de provincie Fryslân met de 5 mei-lezing van filosoof en publicist Stine Jensen.

Op 4 en 5 mei worden door het hele land herdenkingen en vieringen georganiseerd. Het jaarthema voor zowel de nationale als de lokale herdenkingen en vieringen is ‘verzet’. Op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft NIOD-directeur Frank van Vree daarvoor een jaarthematekst geschreven met als titel Verzet als voorbeeld. De voordrachten van Daan Heerma van Voss en Stine Jensen verschijnen in samenwerking met de CPNB in een gemeenschappelijke publicatie, die eind april verkrijgbaar is in de boekhandel.

Nationale Herdenking

Daan Heerma van Voss spreekt tijdens de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk in Amsterdam zijn voordracht uit. Deze bijeenkomst vindt plaats voorafgaand aan de herdenkingsplechtigheid bij het Nationaal Monument op de Dam. Heerma van Voss is romanschrijver en historicus. Zijn journalistieke werk werd in 2012 bekroond met De Tegel. Zijn romans werden genomineerd voor verschillende literaire prijzen, en werden vertaald in verscheidene landen. Zowel in zijn laatste roman De laatste oorlog als in zijn essayboek Een verlate reis hield hij zich uitvoerig bezig met De Tweede Wereldoorlog en de nagedachtenis daarvan.

De directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Kim Putters, houdt de toespraak op de Dam bij het Nationaal Monument. De toespraak volgt na de twee minuten stilte en het gedicht, voorgedragen door de winnaar van de dichtwedstrijd Dichter bij 4 mei, dit jaar een middelbare scholier uit de provincie Fryslân. Kim Putters is tevens bijzonder hoogleraar beleid en sturing van de zorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en in januari 2017 benoemd als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Verder is hij onder meer adviserend lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en lid van het bestuur van het Oranjefonds.

Nationale Viering Bevrijding

De Nationale Viering Bevrijding begint ’s ochtends in Leeuwarden. De provincie Fryslân en het Nationaal Comité 4 en 5 mei organiseren op 5 mei in samenwerking met de NOS een afwisselend programma met onder meer de 5 mei-lezing door filosoof, schrijver en programmamaker Stine Jensen. Stine Jensen studeerde literatuurwetenschap en filosofie in Groningen, waarna ze verder ging aan de Universiteit van Maastricht en promoveerde op Waarom vrouwen van apen houden. Jensen beschouwt ‘vrijheid’ als de moeder aller waarden: “Het is belangrijk dat je handelingen niet door een autoriteit worden afgedwongen.” In het boek ‘Dus ik ben’ onderzocht zij met Rob Wijnberg hoe wij onze identiteit vormgeven in een wereld die bestaat uit een schijnbaar eindeloze reeks ‘vrije keuzes’. In haar vervolg Dus ik ben weer staat juist onze ‘onvrije identiteit’ centraal.

Aansluitend aan de 5 mei-lezing wordt op Befrijdingsfestival Fryslân het bevrijdingsvuur ontstoken als startsein voor alle festiviteiten in het land. De dag wordt feestelijk afgesloten met het 5 mei-concert op de Amstel.