URK - De ouders van schippersinternaten Prinses Margriet uit Zwolle en het Kompas uit Lemmer hebben 20 jaar geleden “Stichting Schaatsfestijn Noordelijke Internaten” opgericht en organiseren jaarlijks een schaatsfestijn voor jong en oud.


Na 20 jaar stopt de stichting. 20 jaar is er genoten van de georganiseerde schaatsfestijnen. Maar het aantal kinderen daalt op de internaten en het is gewoon weg niet meer mogelijk om iedere keer een schaatshal af te huren.

De initiatiefnemers van de stichting hadden bij de oprichting in de statuten laten opnemen dat bij opheffen van de stichting de vrijkomende gelden toekomen aan de KNRM. Een mooi doel welke de binnenvaart een warm hart toedraagt. 18 februari 2023 was de laatste keer dat er genoten is op het ijs door jong en oud. Aan het eind van de schaatsdag mocht KNRM-station Urk de cheque in ontvangst nemen met een fantastisch bedrag om stil van te worden.

Helaas komt er een eind aan de schaatsfestijnen maar de stichting kijkt terug op 20 mooie jaren. De KNRM is blij en dankbaar voor het hele mooie geschonken bedrag.