LEMMER - We plannen weer 5 zomerwandelingen in het historische Lemmer. Vorig jaar niet geweest. Geef je dan nu op. Wandel en geniet van mooie verhalen van de gids. Die leidt je o.a. langs prachtige gebouwen in het centrum van Lemmer, die werden gebouwd in de periode van bloeiende handel en zeevaart. Handelslieden hadden zich hier gevestigd vanwege de gunstige ligging aan waterwegen: de toenmalige Zuiderzee en de Rien en Zijlroede vloeiden hier samen. Met name de Oostzeevaart in de 17e en 18e eeuw moet dan worden genoemd en vrachtschepen die geregelde diensten voeren tussen Lemmer en Amsterdam.


Ook de latere visserij heeft een belangrijk stempel gezet op het centrum van Lemmer. U gaat door straatjes, waarvan de naam of de huizen en panden een duidelijke band hebben met de visserij. In ieder geval is het u, na uitleg van de gids duidelijk. Wonen en werken in zo’n waterrijke omgeving betekent uiteraard dat het water eerst ‘beheerst’ moet worden, om er daarna van te kunnen leven. Dat is van alle tijden. De gids meent u mee langs enkele voorbeelden, zoals bijvoorbeeld de Lemstersluis. Het gebouw met de Sluisdienstwoningen en de twee markante gebouwtjes op het sluishoofd zijn onder architectuur gebouwd in 1888 en het hele sluiscomplex staat nu op de lijst van Rijksmonumenten. Overigens is de sluis niet alleen in trek bij liefhebbers van monumenten. In de zomermaanden staan zowel toeristen als ook Lemsters als ‘beste stuurlui’ aan wal, oftewel één van beide sluiskades.

Wilt u meelopen? Reserveer dan gelijk via VVV Lemmer, tel. 0514-534550 of stuur een mail.

Zaterdag 6 juli is de eerste uit een serie van 5, die zijn gepland in juli en augustus. Reserveren bij VVV Lemmer. De kosten van de wandeling zijn € 4,- p.p. De start is om 14.00 bij VVV Lemmer, waar u na ca. anderhalf uur ook terug bent.