FRIESLAND - De beek Alddjip krijgt er in de Hemrikkerscharren een meander bij; een lus in de waterloop. Het graafwerk is begonnen. De natuurinrichting van de Hemrikkerscharren – tussen Beetsterzwaag en Hemrik - is onderdeel van gebiedsinrichting Koningsdiep. In totaal wordt in de Hemrikkerscharren ruim 80 hectare nieuwe natuur gerealiseerd voor Natuurnetwerk Nederland, voorheen de EHS (de ecologische hoofdstructuur).

De meander wordt ongeveer één kilometer lang en komt ten westen van het Himrikkerpaed te liggen. Aannemer Cnossen Infra BV voert de werkzaamheden uit. Ook komen er langs de bestaande sloten waar mogelijk natuurvriendelijke oevers. Deze glooiende oevers vormen een geleidelijke overgang tussen water en land, een goed leefgebied voor waterplanten en -dieren.

In 2018 worden enkele hogere delen in de Hemrikkerscharren geplagd. Daardoor kan zich heide ontwikkelen. Er komt voor de zomer van 2018 nog een uitkijktoren langs het Himrikkerpaed. Vanaf dit punt is er een schitterend uitzicht over het beekdal.

Gebiedsinrichting rondom het Alddjip

Het werk in de Hemrikkerscharren is onderdeel van de tweede fase van de gebiedsinrichting Koningsdiep en wordt betaald door Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân. Deze partijen werken samen met de gebiedscommissie Koningsdiep aan het beekdalherstel van het Alddjip en het inrichten van 500 hectare nieuwe natuur voor Natuurnetwerk Nederland.