FRIESLAND - Taalbelevingscentrum Obe is woensdag 6 december overgedragen aan Stichting Beheer Provinciale en Buma Bibliotheek Fryslân.

Hiermee is verzekerd dat Obe ook na 2018 een belangrijk cultureel centrum blijft. Het gebouw is in aanbouw op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden. In 2018 is Obe in gebruik als expositieruimte en bezoekerscentrum van Lân fan taal. Lân fan taal is onderdeel van Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018).

Gedeputeerde Cultuur, taal en media Sietske Poepjes: ‘Wy binne bliid dat we in sterke partner fûn ha dy’t der foar soarget dat Obe ek yn de takomst skitterje sil op sa’n wichtich plak yn Ljouwert en Fryslân.’

Overeenkomst

Provincie Fryslân is verantwoordelijk voor de bouw van Obe. De stichting neemt na oplevering van het gebouw het beheer en onderhoud voor haar rekening. Beide partijen zetten vandaag een handtekening onder de overeenkomst.

Tresoar

De stichting is ook beheerder van het gebouw van het Friesch Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar. Tresoar wordt de exploitant van Obe. Vanaf 2019 zal Tresoar met wisselende programmering en vernieuwende exposities de rijkdom van taal in Obe laten zien.

De voorzitter van de stichting is blij met de overdracht. Marchienes Geersing: ‘De overname van Obe is een verrijking van de culturele infrastructuur in Leeuwarden en Fryslân. We kijken er naar uit om met onze partners een mooie programmering op het gebied van meertaligheid te presenteren.’

Lân fan taal

De feestelijke opening van Obe staat gepland voor 2 februari 2018. Dat is ook het start- en openingsmoment van overige onderdelen van Lân fan taal.

Meer informatie over Lân fan taal is te vinden op de website: www.lanfantaal.nl