TEXEL - In navolging van veel boeren die vandaag de Friese vlag uithingen, heeft een aantal Texelse boeren vanavond een Fries welkomstbord op het eiland geplaatst. Op de plek waar normaal gesproken 'Welkom op Texel' staat, staat vanaf nu de Friese vertaling 'Wolkom op Teksel'.


De boeren doen dat omdat ze het niet eens zijn met de Noord-Hollandse stikstofregels. Onze provincie besloot - in tegenstelling tot bijvoorbeeld Friesland - de nieuwe regels niet in te trekken. Boeren willen nu dat Noord-Holland zich aansluit bij de provincie Friesland. Een petitie hiervoor werd in korte tijd honderden keren getekend.

Overdracht
Het bord met de tekst 'Wolkom op Teksel' staat bij de veerboot in 't Horntje en bij het gemeentehuis op Den Burg. Vrijdagmiddag zal de officieuze overdracht van Noord-Holland aan Friesland plaatsvinden op de Afsluitdijk.

Het idee om Texel bij Friesland te voegen is niet nieuw. Dit voorjaar schreef de Texelse oud-wethouder Gerbrand Poster nog een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken met zo'n verzoek. Hij vindt dat de provincie Noord-Holland te veel aandacht besteedt aan Amsterdam en omgeving. "Wij zijn een beetje het stiefkindje van de provincie", stelde hij.

Naast de Friese borden hangen er op tal van plekken in Noord-Holland inmiddels ook Friese vlaggen. De blauw-witte vlaggen met de bekende rode pompeblêden hangen inmiddels in de Schermer, in de Wieringermeer en aan viaducten boven de snelwegen A9 en A7.