LEMMER - Unesco Werelderfgoed Woudagemaal staat op 7 februari in het teken van de Nationale Waterdag van het Watersnoodmuseum in Zeeland. Onderdeel van het programma is onder andere de deel première van de film ‘De Veranderende Wereld’ in het bezoekerscentrum aan de Gemaalweg 1a in Lemmer. De film zal daarna enkel nog te zien zijn in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, Zeeland. De unieke actie is het vervolg op de bijzondere samenwerking die vorig jaar werd geïnitieerd ter gelegenheid van het feit dat het 65 jaar geleden was dat een nationale watersnoodramp plaats vond.

Op 1 februari 1953 werd Nederland getroffen door één van de grootste overstromingen in de nationale geschiedenis. 66 jaar later, op 1 februari 2019, staan we samen stil. We reflecteren op de gebeurtenissen van ’53, herdenken hen die ons zijn ontvallen en hebben oor voor de verhalen van ooggetuigen. Op 7 februari 2019, Nationale Waterdag, vertellen we landelijk de Verhalen over Water: over watersnoden en hoe wij ons daar in Nederland tegen wapenen. Een dag van bewustwording en vooruitkijken.

Watersnoodmuseum

Het Watersnoodmuseum is gevestigd in de vier caissons, in Ouwerkerk - Zeeland, die gebruikt zijn voor de sluiting van het laatste stroomgat. Als je het museum binnenloopt, stap je in de geschiedenis van het water van '53 tot nu. De Verhalen over Water, dat is waar dit museum over gaat. Verhalen over de Watersnood van '53, over de wederopbouw, over de Deltawerken en verhalen over waterveiligheid. Steeds verteld door de mensen die het hebben meegemaakt.

Waterveiligheid en waterbeheer
In februari 1953 kreeg ook de Afsluitdijk het zwaar te verduren, maar hield stand. Overstromingen rond het IJsselmeer bleven daardoor uit. In het bezoekerscentrum van het Woudagemaal toont een animatiefilmpje welke rol de Afsluitdijk, het Woudagemaal en de Teroelsterkolk spelen bij waterveiligheid en waterbeheer, en wat hun onderlinge relatie is. In de animatie kunt je zien hoe de waterstromen tussen de Friese boezem, het IJsselmeer en de Waddenzee zich bewegen.

Deel première
Op donderdag 7 februari van 10.00 tot 17.00 uur wordt de reguliere informatie film van het Woudagemaal vervangen door de film ‘De veranderende Wereld’. Verder is er die dag specifiek aandacht voor de watersnoodramp van februari 1953.

Openingstijden:

dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur zondag 13.00 - 17.00 uur
(in juli en aug. ook op maandag 10.00 - 17.00 uur)
Bezoekadres: Gemaalweg 1a, 8531 PS Lemmer (aan de N359 Lemmer-Balk)

Meer weten? Kijk op www.woudagemaal.nl