LEMMER - De jeugd tot en met 12 jaar en van 13 tot en met 18 jaar van CVVO mogen vanaf 4 mei weer ‘georganiseerd en beheerst’ gaan voetballen. Daarover heeft de club intensief contact gehad met gemeente De Fryske Marren, NOC NSF en Veiligheidsregio Fryslân. In overleg zijn de voorwaarden hiervoor opgesteld.

CVVO respecteert hierin het standpunt van de gemeente De Fryske Marren, NOC NSF en Veiligheidsregio Fryslân. En dat is het handhaven van de wettelijke maatregel met betrekking tot de vastgestelde leeftijdsgrenzen uitgesproken door de premier. Dit betekent voor kinderen tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 18 jaar het volgende:
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen vanaf 4 mei samen buiten voetballen, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geld ook voor kinderen nog steeds; blijf thuis.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 mogen vanaf 4 mei samen buiten voetballen mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Zij moeten onderling 1,5 meter afstand van elkaar houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geld ook voor kinderen nog steeds; blijf thuis.
 • Toegestane leeftijdscategorieën De door de overheid opgestelde leeftijdscategorieën brengen voor het voetbal ook direct enkele obstakels met zich mee aangezien spelers binnen één team niet altijd dezelfde leeftijd hebben. De categorie t/m 12 jaar die is vastgesteld door de overheid valt in het voetbal grotendeels samen met de O13-leeftijdscategorie. Kinderen die normaal meespelen bij de O13 en nu al 13 jaar zijn mogen helaas niet meedoen met de trainingen van deze leeftijdscategorie. Wel mogen zij aansluiten bij de trainingen voor de leeftijdsgroep 13 t/m 18 jaar (O14 t/m O19). Ditzelfde geldt voor spelers van 19 jaar die uitkomen in deze leeftijdscategorie. Zij kunnen alleen de thuistrainingen volgen die de KNVB o.a. aanbiedt via www.knvb.nl/voetbalfit. Uiteraard snappen we heel goed dat dit besluit vervelend is omdat de teams hierdoor niet meer compleet zijn, maar we moeten ons houden aan de leeftijdsgrenzen die door het RIVM zijn vastgesteld.
 • Gezondheid staat voorop! Voor de duidelijkheid willen wij aangeven dat de gezondheid voorop staat en dat deelnemen aan de trainingen vrijblijvend is. Ook begrijpen wij het volledig dat mogelijk niet alle trainers het zien zitten om op het veld te gaan staan, hierdoor kunnen we mogelijk (nog) niet voor alle teams iets organiseren. De complexen blijven verder gesloten tot en met 19 mei.

Het aangepaste trainingsschema zal z.s.m. via de trainers en leiders gedeeld worden en op de website geplaatst worden.

Respecteer de richtlijnen
Om iedereen veilig te kunnen laten trainen volgens de laatste richtlijnen, moet iedereen zich aan de maatregelen houden zoals die door het bestuur is vastgesteld. Alleen als kinderen, jeugd, trainers en ouders zich hieraan houden, kunnen we corana-proof de trainingen hervatten. Iedereen heeft dat dus zelf in de hand. Zodra blijkt dat kinderen, jeugd, trainers of ouders zich niet aan de regels houden, dan zal dit gevolgen hebben voor het voortzetten van de trainingen.

Belangrijke informatie voor de trainers:

 • Alle gebouwen zijn dicht en blijven gesloten, het ballenhok is alleen toegankelijk door de trainer
 • Elk team maakt uitsluitend gebruik van het veld en tijd waar zij als team zijn ingedeeld
 • Vermenging tussen de leeftijdsgroepen t/m 12 en 13 t/m 18 jaar is niet toegestaan
 • We maken alleen gebruik van de doeltjes welke op het veld aanwezig
 • De trainer haalt de kinderen voor aanvang van de training op bij het toegangshek van het sportpark en brengt ze na afloop direct weer terug bij het hek
 • De trainer houdt de tijden van de trainingen nauwgezet aan om samenscholing bij het hek te voorkomen
 • Bereid je training goed voor, Zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen
 • Laat de kinderen zoveel mogelijk hun eigen materialen gebruiken. Reinig gedeelde materialen direct na gebruik
 • Pas als het team het veld en het sportpark heeft verlaten, mag een volgend team het sportpark betreden
 • Per team mag slechts één trainer de training verzorgen
 • Lees de sportprotocollen, zie link onderaan dit bericht


Belangrijke informatie voor de ouders:
 • Ouders mogen voor, tijdens en na de training het sportpark niet betreden
 • Ouders brengen hun kind tot aan het hek, kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training, daar staat de trainer te wachten en neemt uw kind mee voor de training. Hij brengt de kinderen na de training ook weer terug naar het hek.
 • Ouders nemen hun kind na de training direct mee naar huis en blijven niet rondom het sportpark aanwezig. Hierdoor kunnen de ouders van de volgende teams die komen trainen, ook weer rustig hun kind naar de buitenkant van het hek brengen.
 • Kinderen worden door maximaal één ouder of verzorger gebracht en gehaald.
 • Informeer je kind over de algemene veiligheids- en hygiëne regels
 • Wij verwachten ieders eigen verantwoordelijkheid, de mogelijkheid bestaat dat er gecontroleerd wordt door de gemeente, bestuur etc. Wij hopen niet te hoeven waarschuwen.
 • Lees de sportprotocollen, zie link onderaan dit bericht


Protocollen en richtlijnen opstarten jeugdvoetbal
Hierbij doet C.V.V.O. het algemene protocollen toekomen, waarin praktische regels staan om veilig en verantwoord georganiseerd te kunnen sporten in de toegestane leeftijdscategorieën

Protocol voor spelers
Protocol voor ouders en verzorgers
Protocol voor trainers
Overige gerelateerde protocollen opgesteld door de KNVB zijn te vinden op de website van de KNVB