LEMMER - Op maandag 21 maart jl. hebben zowel CVVO als vv Lemmer tegelijkertijd de ALV gehouden. De reden om de ALV's op dezelfde avond te houden was dat beide verenigingen de toekomst van voetbal in Lemmer op de agenda hadden staan.

Een vertegenwoordiging van beide verenigingen heeft, onder begeleiding van de KNVB, meerdere verkennende gesprekken gehad om een mogelijke fusie te bespreken. Na overleg binnen de eigen besturen en een gezamenlijk overleg, zijn beide besturen tot de conclusie gekomen dat een fusie het beste is voor het voetbal in Lemmer.

Tijdens de ALV is er een korte toelichting gegeven en hebben we verschillende vragen en opmerkingen beantwoord. Er zijn geen bezwaren aangetekend en dat betekent dat we nu de onderzoeksfase van het fusietraject in gaan.

De onderzoeksfase houdt in dat er werkgroepen gevormd gaan worden met vertegenwoordigers van CVVO en vv Lemmer. Elke werkgroep richt zich op een specifiek onderwerp en gaat onderzoeken welke voordelen er uit het samengaan te halen zijn en vervolgens een meerjarenplan opstellen. De uitkomst van de werkgroepen zal in het najaar van 2022 aan beide verenigingen afzonderlijk gepresenteerd worden en dient als doel de leden van voldoende informatie te voorzien om zich tijdens een stemming voor of tegen de fusie uit te spreken.

Voor deze werkgroepen hebben zich op de vergadering al enkele personen gemeld om zitting te nemen. Echter hebben wij nog veel meer personen daarvoor nodig.

De volgende werkgroepen worden gevormd:

 • Fusie begeleidingscommissie FBC: hierin zitten al 2 afgevaardigden van de beide besturen, maar we willen dit aanvullen met nog 2 á 3
 • Werkgroep bestuur en organisatie
 • Werkgroep vrijwilligersbeleid
 • Werkgroep juridische zaken
 • Werkgroep financiën
 • Werkgroep sponsoring/subsidies
 • Werkgroep accommodatie
 • Werkgroep voetbal/wedstrijdzaken
 • Werkgroep pr/communicatie
 • Werkgroep cultuur – activiteiten
 • Werkgroep materiaalbeheer

  Er is uiteraard een uitgewerkt document beschikbaar waarin de taken van iedere werkgroep nader in staat omschreven. Als je hier ideeën over hebt en een bijdrage wilt leveren aan een van deze werkgroepen meld je dan aan via info@cvvo.nl. Als je meer informatie wilt, neem dan gerust contact op met Roelof de Wolde, Henk Stoeten of één van de andere bestuursleden.