LEMMER - Dit gezamenlijk concert van Chr. gem. zangvereniging EXCELSIOR uit Sprang-Capelle o.l.v. dirigent Henny Blom en N.H. kerkkoor Cantemus Dominum uit Lemmer o.l.v. Jan Steven Wuite is gratis te bezoeken in de N.H. Kerk van Lemmer.

Er is een collecte bij de uitgang.
Zaterdag 11 mei 2019 vanaf 19:30