NEDERLAND - Vroeger was het heel gewoon dat je ouders bij je geboorte een overlijdenspolis afsloot. De ‘bode’ kwam dan wekelijks de premies innen. In die tijd ging dat contant, moeder portemonneetje ging open en het kostte ongeveer 5 a 10 cent per polis. De waarde van de polis was een vast bedrag. Meestal van rond de Dfl 100,- Dfl 250,- of Dfl 500,-. Dit stond met prachtig gekalligrafeerde letters op de polis vermeld. Die polissen, hebben nog altijd die waarde wanneer iemand komt te overlijden. Vaak weten nabestaanden niet eens of er nog van (dergelijke) polissen zijn. Maar dat is gelukkig eenvoudig op te vragen bij “Het verbond van Verzekeraars” in Den Haag. Het is zeker de moeite waard om dat eens na te gaan. Want soms zijn er meerdere en dat kan toch oplopen. Vaak zijn de oorspronkelijke verzekeraars al overgenomen door andere partijen, want dat gebeurt regelmatig. Daarin helpen wij jullie graag om dat te achterhalen na het overlijden van de polishouder.

Je kunt ook een uitvaartpolis afsluiten bij reguliere verzekeraars. Hiervoor kun je je licht eens opsteken bij Beta Financiële Diensten in Haarlem. Die weten er alles van.

Een recenter alternatief zijn de overlijdens- of uitvaartpolissen van uitvaartverzekeraars die ook een uitvaartonderneming zijn. Denk bijvoorbeeld aan Dela, Yarden (AVVL), PC Hooft, UVZ en Monuta. De polissen kunnen een ‘pakket-polis’ zijn of een ‘sommenpolis’. De naam ‘pakketpolis’ zegt het al, dit is een polis waarin een aantal diensten zijn opgenomen die door de bijbehorende uitvaartonderneming worden vergoed. Bij een ‘sommenpolis’ wordt een bedrag uitgekeerd en krijg je in veel gevallen korting als je kiest voor de uitvaart-onderneming van de verzekeraar. Vaak zijn die polissen ‘waardevast’, wat zoveel betekent als dat ze jaarlijks mee-indexeren met de inflatie.

Veel mensen die een polis hebben bij een van die verzekeraars denken dat ze ook de uitvaart via hun onderneming moeten laten verzorgen en/of dat het per definitie voordeliger is wanneer ze die keuze maken. Dat is echter niet het geval. Je hebt altijd de keuzevrijheid een eigen uitvaartondernemer te kiezen. Want een polis, welke het ook is, vertegenwoordigt altijd een geldwaarde. Het is ook niet gezegd dat je voordeliger uit bent bij de uitvaartonderneming van de polisverstrekker, want uiteindelijk is de prijsstelling van de onderneming daarin bepalend. Wij van Getijden Uitvaartzorg hebben ervoor gekozen weinig ‘overheadkosten’ te hebben en dat zie je terug in onze tarieven.

Toch loont het altijd om het ons even te laten doorrekenen voor je. Dat doen we geheel vrijblijvend. Dan kun je immers op basis van eerlijke informatie gerichte keuzes maken.

Heb je (een) uitvaartpolis(sen) en wil je die eens bespreken, mogelijk zelfs samen met je ‘uitvaartwensen’ en wat die momenteel kosten, bel gerust. We komen graag langs.

Patty-lou Leenheer

Getijden Uitvaartzorg 06 11 22 57 20

IJmond | Zaanstreek |Kennemerland | Bollenstreek