AMSTERDAM - Het is iets waar je nog niet al te graag aan wil denken, maar vroeg of laat moet het toch de revue passeren. Hoewel de meesten er liever nog niet over willen praten, is het toch belangrijk om te weten hoe de uitvaart eruit gaat zien. Crematie of begrafenis? Het zijn vragen die zogezegd niet al te snel aan bod komen tijdens het avondeten aan tafel, maar toch niet minder belangrijk zijn.

Vaak weet iemand zelf wel of hij of zij gecremeerd of begraven wil worden, maar uit het onderzoek van de Uitvaartverzekeringwijzer.net onder 1500 respondenten blijkt dat de partner in maar liefst 71% van de gevallen niet weet of hun partner begraven of gecremeerd wil worden.

60+ers niet op de hoogte van gewenste uitvaart partner
Dertigers zijn het meest onwetend op dit gebied. Maar liefst 80% van de respondenten in de leeftijdsgroep 30-40 jaar gaf aan niet te weten of zijn/haar partner begraven of gecremeerd wil worden. Een gevolg van dit hoge percentage is dat veel Nederlandse partners niet weten welke uitvaart hun overleden partner wil hebben en daarmee de kans groot is dat er bij plotseling overlijden niet de gewenste uitvaart wordt geregeld. Ook in de leeftijdscategorie 60-70 jaar zegt meer dan de helft van de Nederlanders niet te weten of zijn/haar partner gecremeerd of begraven wil worden. Dit is zéér opvallend, omdat deze mensen vaker in aanraking komen met het onderwerp, aldus de website uitvaartverzekeringwijzer.net

Ook van vrienden is de gewenste uitvaart onbekend
Wat verder naar voren is gekomen in het onderzoek, is dat de meeste Nederlanders niet weten wat voor soort uitvaart hun beste vrienden willen. Uiteraard blijft het niet het onderwerp wat snel uit de kast wordt gehaald bij mensen. Niet alleen partners hebben vaak geen weet van wat de dierbare wil, maar ook bij vrienden onderling ontbreekt deze informatie in de meeste gevallen. Sterker nog, maar liefst 83% van alle ondervraagden weet niet of hun beste vrienden begraven of juist gecremeerd willen worden.

Ongewenste uitvaart groot probleem
Uit het onderzoek van Uitvaartverzekeringwijzer.net blijkt ook dat 87% van alle ondervraagden het heel erg vindt als ze worden gecremeerd, terwijl ze begraven hadden willen worden, of andersom. Zij zouden het heel erg vinden als ze niet de gewenste uitvaart krijgen, maar praten er ondanks dat zelf weinig over.

Praten over uitvaart taboe
Hoe het komt dat deze cijfers zo hoog uitvallen, is niet helemaal te verklaren. Het gegeven dat de wensen met betrekking tot de uitvaart niet of nauwelijks bekend zijn bij de partner of bij vrienden, ligt volgens de Uitvaartverzekeringwijzer aan het feit dat dit onderwerp simpelweg te weinig aan bod komt. “Het is bijzonder dat mensen zo weinig weten over de wensen van hun partner met betrekking tot hun uitvaart. Het lijkt wel een soort taboe om hierover te praten, aldus Uitvaartverzekeringwijzer.net. Deze vraag hebben we daarom ook gesteld aan alle ondervraagden en hieruit bleek dat 65% hier liever niet over wilt praten, omdat ze dit een vervelend onderwerp vinden.”