NEDERLAND - In 2022 was de gemiddelde transactieprijs van een bestaande koopwoning in Nederland bijna 429 duizend euro. In Bloemendaal werd het meeste betaald voor een bestaande koopwoning, in Pekela het minst. Voor het eerst waren er drie gemeenten met een gemiddelde transactieprijs van meer dan 1 miljoen euro. In vier gemeenten lag de gemiddelde transactieprijs onder de 250 duizend euro. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster.


De gemiddelde transactieprijs in 2022 was bijna 42 duizend euro hoger dan in 2021, en de hoogst gemeten prijs sinds het begin van de meting in 1995. In 2022 nam de gemiddelde transactieprijs de eerste drie kwartalen toe, in het laatste kwartaal daalde deze iets ten opzichte van het derde kwartaal. Ook de prijsindex bestaande koopwoningen daalde in het vierde kwartaal, met 2,4 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Dit is de eerste kwartaal op kwartaal daling in negen jaar.

Nagenoeg alle gemeenten registreerden in 2022 een hogere gemiddelde transactieprijs voor bestaande koopwoningen dan in 2021. In 25 gemeenten steeg de gemiddelde transactieprijs met minimaal 20 procent, in 7 gemeenten met meer dan 25 procent. De grootste stijging van ruim 36 procent was in Zeewolde. In 6 van de 345 gemeenten was er een daling. Met ruim 10 procent is Zoeterwoude de grootste daler.

De gemiddelde transactieprijs (of koopsom) is het gemiddelde van de transactieprijzen van alle verkochte bestaande koopwoningen in een jaar. Er wordt niet gecorrigeerd voor het soort en de kwaliteit van de woning. Verschillen in gemiddelde transactieprijzen tussen gemeenten worden dan ook mede bepaald door het soort woningen dat verkocht wordt. Zo zal in gemeenten waar veel villa’s verkocht zijn de gemiddelde transactieprijs hoger liggen dan in gemeenten met veel verkochte appartementen. In de prijsindex bestaande koopwoningen, waarover het CBS maandelijks publiceert, wordt wel gecorrigeerd voor deze verschillen, waardoor hiermee prijsontwikkelingen in tijd te volgen zijn. Deze index is echter niet per gemeente beschikbaar.

Bron: CBS